Integrale zorg

 

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor integrale zorgprogramma’s zoals diabetes melitus (DM), chronisch obstructieve longziekte (COPD) en chronisch hartfalen.

Om deze zorg te optimaliseren en de kostenstijging te beperken, zijn multidisciplinaire zorggroepen (overwegend eerstelijns zorgaanbieders) opgericht. Deze groepen sluiten contracten met zorgverzekeraars om de chronische zorg in een regio te coördineren en uit te voeren. Voor deze organisatie van zorg is een goede efficiënte ondersteuning van zorgverleners en patiënten door ICT onontbeerlijk.

 
Om fragmentatie in deze zorg te voorkomen, is het noodzakelijk de informatisering van de integrale zorg te standaardiseren en te coördineren.
 
Essentieel is dat bij iedere zorgstandaard een informatiestandaard wordt ontwikkeld die op andere informatiestandaarden is afgestemd. Minimaal zijn dat een kernset van parameters voor samenwerking en verantwoording en een hierop afgestemde indicatorenset. De benodigde technische standaarden zijn grotendeels generiek en moeten centraal worden aangepast of ontwikkeld.
 

Nictiz biedt een nationaal platform dat deze partijen bindt en dat richting geeft aan de ontwikkeling van standaarden, maar ook aan de implementatie daarvan in de praktijk.

 

 

Wilt u meer weten?
Quintus Bosman