Terugblik

Symposium Verbinden & Innoveren met SNOMED

Zo’n 180 deelnemers waren 13 februari afgekomen op het symposium op de KNVB Campus in Zeist. Leonique Niessen, directeur-bestuurder van kennisorganisatie Nictiz, benadrukte bij aanvang het belang van SNOMED. Dit medisch terminologiestelsel moet zorgen voor eenduidige uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverlener en patiënt en tussen zorgverleners onderling. “Eenheid van Techniek en Eenheid van Taal zijn daarbij twee randvoorwaarden”, aldus Niessen. “Dit is hét moment om te laten zien wat er kan met SNOMED op het gebied van digitale gegevensuitwisseling, hergebruik en innovatie. Ik hoop dat iedereen overtuigd raakt van de waarde en de impact daarvan.”

 

In een videoboodschap gaven bestuurders van verschillende brancheorganisaties hun visie op het onderwerp, waarna aan de hand van stellingen en onder leiding van dagvoorzitter Tom van ’t Hek vijf panelleden met elkaar in discussie gingen over digitale gegevensuitwisseling.

 

In de 16 workshops werden vanuit allerlei hoeken van het zorgveld de mogelijkheden en toepassing van SNOMED in de praktijk getoond. Voor de overdracht, maar ook voor hergebruik en innovatie. Klik hier voor de presentaties en verslagen van alle workshops.

W. Scott Campbell, universitair hoofddocent op de afdeling Pathologie en Microbiologie aan de University of Nebraska Medical Center gaf een aantal praktische voorbeelden van de mogelijkheden van een gestructureerd en gecodeerd EPD, door het publiek mee te nemen in zijn succesverhaal.

Robert Doornbos, voormalig autocoureur en analist, sloot de avond af met een inkijkje in de autosport en Formule 1 in het bijzonder. Een autocoureur kan nog zo goed zijn, ook onder de motorkap moet alles kloppen om te winnen!

 

Leonique Niessen deelde bij de afsluiting enkele inzichten naar aanleiding van het symposium en sloot de avond af.

Klik hier voor het volledige verslag van het symposium.

Het symposium is een samenwerking van de volgende partijen: