PWD versie 3.2.1 Geboortezorg (Perinatologie)

PWD versie 3.2.1 is de uitgave van het Perinataal Woordenboek & Dataset waarin de zorginformatiebouwstenen van het ZIB centrum over de gehele dataset zijn toegepast. Waar voorheen in PWD 3.0.1 voor de kinderartsen en PWD 3.1.1. voor de kraamzorg deels nog eigen geboortezorg datamodellen gebruikt werden, zijn nu alle data-concepten door zibs vervangen. Dit betekent, dat verloskundige systemen nu dezelfde begrippen voor patiënt, gezinssituatie of problemen hanteren als EPD systemen voor ziekenhuizen. Als basis is de zib publicatie van 2017 gebruikt. Daar waar nodig is geanticipeerd (pre-adopt) op de zib publicatie van 2020.

Een belangrijke wijziging in de Informatiestandaard van PWD 3.2.1 is de introductie van zorgepisodes en contactmoment. Door data-elementen te koppelen aan de zorgepisode en het contactmoment waarin het data-element is gecreëerd, kan de samenhang en de context van het gegevenselement beter gevolgd en begrepen worden. Op deze wijze kunnen de resultaten van een multidisciplinaire overleg via het contactmoment MDO weer tevoorschijn worden gehaald.

In onderstaand figuur wordt geïllustreerd, dat je de gegevenselementen (zibs) behorend bij een contactmoment via de relatie met encounter (blauw) kunt opvragen.

Voor de publicatie van PWD 3.2.1 worden ook scenario’s uitgewerkt.

In het kader van het programma VIPP Babyconnect is nu als eerste use case de download naar een persoonlijke gezondheidsomgeving ( PGO) uitgewerkt. Deze gegevensverzameling wordt de ‘Integrale zwangerschapskaart’ genoemd en wordt tezamen met MedMij en Babyconnect beproefd in een pilot van Babyconnect. Deze nieuwe FHIR standaarden worden door de gegevensdiensten en PGO systemen gebruikt. Bronsystemen van zorgverleners gebruiken reeds bestaande transacties die door vertaaldiensten in FHIR resources van PWD 3.2 worden omgezet.

Omdat MedMij uitgaat van FHIR als technische uitwisselstandaard, zijn er geen HL7v3 of CDA templates gemaakt. De FHIR profielen zijn via de Nictiz Wiki met informatiestandaarden op te zoeken.

 

Voor meer informatie over deze informatiestandaard kunt u contact opnemen met Michael Tan​.

Expert