Jaco van Duivenboden

Jaco van Duivenboden

4
0

Senior adviseur eHealth Jaco van Duivenboden houdt zich bezig met toekomstige ontwikkelingen en advisering over zorg & ICT, innovatie en eHealth. Voor dossierinzage door patiënten, medische apps en vraagstukken over kwaliteit en effectiviteit van eHealth kunt u hem 's nachts wakker maken.

Lies van Gennip

17
0

Lies van Gennip is sinds 2012 directeur van Nictiz. Voor haar benoeming bij Nictiz was zij directeur van ondermeer Stivoro, de Nederlandse Accreditatie Organisatie (tegenwoordig NVAO) en het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ). Van Gennip is voorzitter van de General Assembly van IHTSDO.

Johan Krijgsman

14
0

Johan Krijgsman is programmaleider van de eHealth-monitor die Nictiz jaarlijks samen met het NIVEL uitbrengt.

Irene van Duijvendijk

5
0

Irene van Duijvendijk is als adviseur verantwoordelijk voor vraagstukken op het snijvlak van Zorg en ICT met name binnen de caresector en met betrekking tot Persoonlijke gezondheidsomgevingen. Irene’s achtergrond is verpleegkunde en gezondheidswetenschappen. Irene zorgt voor kennisdeling, door middel van artikelen, whitepapers en door haar bijdrage aan congressen en symposia.

Henk Hutink

1
0

Henk Hutink is landelijk programmamanager en strategisch adviseur voor sectorale zorg-ICT vraagstukken. Henk houdt zich bezig met strategische innovatie, landelijke verandertrajecten en disruptieve ontwikkelingen. Henk is auteur van de boeken ‘ICT-Standaarden in de zorg’, ‘Wet- en regelgeving in de zorg’ en ‘Keurmerken, certificaten en kwaliteitsverklaringen in de zorg’.

Britt van Lettow

0
0

​​​​​​​​​​​​Britt van Lettow is eHealth-adviseur bij Nictiz. Zij houdt zich bezig met de trends in​​​ eHealthgebruik en de ervaringen daarmee, beschreven in onder andere de eHealth Monitor (i.s.m. het NIVEL).

Vincent van Pelt

0
0

Senior adviseur Vincent van Pelt houdt zich bezig met projecten op basis van IHE profielen. Hij werkt aan de harmonisatie van initiatieven op oncologisch gebied (Synoptic Reporting Oncologie). In het platform Patiënt en eHealth werkt Vincent aan het PGD kader 2020 en aan het programma Zelfzorg Ondersteund. Internationaal levert hij een bijdrage aan het Europese project eStandards.

Quintus Bosman

0
0

Quintus Bosman is als senior adviseur bij diverse trajecten betrokken. Hij is opgeleid tot huisarts en heeft vele jaren ervaring opgedaan in ICT en telecommunicatie. Hij combineert als adviseur de medische kennis met de ICT-expertise. Quintus is vertegenwoordiger van Nictiz in de kerngoep die het Informatieberaad ondersteunt. Quintus is daarnaast onder meer voorzitter van het regionaal architectuur platform (RAP), contactpersoon naar eerstelijnspartijen en verantwoordelijk voor de eerstelijnsprojecten Beveiliging EerstelijnInformatieSystemen (BEIS) en Individueel ZorgPlan (IZP).

Alexander Henket

Alexander Henket

1
0

Alexander Henket, HL7-expert van Nictiz, leest en schrijft standaarden. Alexander is actief lid van de HL7 community. Standaarden zijn voor hem als talen. Het zijn levende dingen die zich blijven ontwikkelen. Alexander is gespecialiseerd in EDI messaging standaards zoals HL7 V2/V3/FHIR and Edifact, maar kent ook alles van verschillende technieken waar die standaarden werken zoals web services, DFTP, MLLP, SNA/LU en dergelijke.

Merik Seven

0
0

Merik Seven is verantwoordelijk voor internationaal eHealth-beleid (focus op eHealth-netwerk en EU-projecten), programmanager eID en voorzitter/secretaris eHealth-platform Regionale Samenwerkingsorganisaties (RSO).

Albert-Jan Spruyt

0
0

Albert-Jan is senior adviseur bij Nictiz.

Marinka de Jong

3
0

Marinka de Jong-Fintelman stuurt als programmamanager Patiëntparticipatie & eHealth activiteiten aan die de positie van de patiënt in het zorgproces versterken. Ze is nauw betrokken bij de ontwikkeling van visie en kaders voor persoonlijke gezondheidsdossiers. In het platform Patiënt en eHealth werkt ze met patiëntvertegenwoordigers, koepels en marktpartijen aan inventarisaties, best-practices, richtlijnen en standaarden.

Lisanne van der Molen

0
0

Lisanne van der Molen is als adviseur verantwoordelijk voor vraagstukken binnen de caresector en de GGZ. Haar aandachtsgebieden zijn onder andere de verpleegkundige overdracht, de Referentiedomeinenmodellen Care en GGZ en de kennisplatformen iCare en iGGZ. Lisanne is gezondheidsjurist en gezondheidswetenschapper.

Michael Tan

0
0

Productmanager Michael Tan is verantwoordelijk voor het medicatie, perinatologie- en het jeugdgezondheidszorgdomein. Daarnaast is Michael lid van NEN en ISO/TC215 werkgroep 6, actief lid van HL7 Nederland, co-chair van IHE-pharmacy en co-chair van HL7 Patient Care International. Ook verzorgt hij gastcolleges bij de TU Delft en het AMC over informatiestandaarden in de zorg en medicatieveiligheid.

Feikje Hielkema

0
0

Feikje Hielkema-Raadsveld geeft als Expert Medische Terminologie advies over het gebruik van terminologiestandaarden in de zorg en houdt zich bezig met het beheer van SNOMED CT. Met haar achtergrond in natuurlijke taaltechnologie en 'semantic web'-technologie en haar werkervaring als softwareontwikkelaar is zij het aanspreekpunt voor softwareleveranciers die een terminologiestandaard in hun product willen bouwen.

Hedde van der Lugt

Hedde van der Lugt

0
0

Hedde van de Lugt is verantwoordelijk voor het team dat zorginformatie standaarden ontwikkelt en de huidige standaarden beheert en onderhoudt. Belangrijke thema’s voor 2015/2016 zijn de betrokkenheid van de patiënt in de informatievoorziening rondom zijn zorg, de rol van informatie rondom medicatieveiligheid en authenticatiemiddelen voor patiënten. Daarnaast is Hedde verantwoordelijk voor zorginformatievraagstukken, specifiek voor de eerstelijnszorg en gericht op Patient Empowerment. Hij neemt deel aan het tactisch beraad eID, is voorzitter van de agendacommissie eHealth (NIA) en zit in de beleidscommissie NEN.

Barbara van Rest

0
0

Barbara van Rest is communicatieadviseur bij Nictiz en richt zich op de positionering van Nictiz als expertisecentrum voor standaardisatie en eHealth. Zij werkt aan het vertalen van technische, vaak ingewikkelde en versnipperde informatie naar toegankelijk artikelen, whitepapers en infographics. Deze informatie deelt zij onder andere via de Nictiz-website, de Nictiz-app, op bijeenkomsten en via social media.

Michiel Sprenger

0
0

Michiel Sprenger is senior adviseur IT en innovatie bij Nictiz en coördinator internationale contacten. Dit betekent dat hij ondermeer veel in Europese geledingen vertoeft. Tegelijkertijd is Michiel ook opleider klinische informatica aan de Technische Universiteit in Eindhoven.

Pim Volkert

Pim Volkert

2
0

Pim Volkert houdt zich als coördinator terminologie bezig met het gebruik van (medische) terminologieën in informatiesystemen. Pim coördineert de nationale ontwikkelingen rondom Snomed CT, het medisch terminologiestelsel. Internationaal is hij actief als co-chair van het member forum van Snomed International. Pim's grootste uitdaging is ervoor te zorgen dat informatiesystemen de zorgverleners daadwerkelijk helpen hun werk beter uit te voeren.

Gert Koelewijn

Gert Koelewijn

2
0

Gert Koelewijn is programmamanager en medisch informaticus bij Nictiz. Hij ontwikkelt eHealth toepassingen voor het verbeteren van de patiëntveiligheid. Hiervoor verbindt hij zorgorganisaties, zorgverleners en experts zodat deze toepassingen op de verschillende zorgprocessen aansluiten. Zijn aandachtsgebieden zijn de informatiestandaarden ‘Informatieoverdracht Acute Zorg’ en ‘Informatieoverdracht Labgegevens’. Daarnaast organiseert hij het beheer van de Nationale Contra-Indicatielijst. Gert is lid van de HL7 Emergency Care Work Group, het HL7 NL Actieve Leden Forum en IHE Laboratory.

Maarten Ligtvoet

1
0

Maarten is productmanager ART-DECOR en beveiligingsarchitect bij Nictiz.

Natasha Krul

0
0

Natasha Krul is werkzaam als adviseur terminologie en geeft advies over het gebruik van medische terminologie en classificatiestelsels. Zij heeft een medische achtergrond. Daarnaast is zij lid van de Mapping Special Interest Group van IHTSDO en van de Expertgroep ICD-10 van DHD.

Fred Smeele

2
0

Fred Smeele, senior projectleider, is verantwoordelijk voor 'Registratie aan de Bron'. Dit is een samenwerkingsproject van de acht Universitair Medische entra (UMC’s) en Nictiz met het doel om via zorgbouwstenen tot eenduidige zorginformatie te komen. Ook is Fred initiatiefnemer van de kennisplatformen iZiekenhuis en iGGZ en coördinator van de ontwikkeling van de referentiedomeinenmodellen RDZ (ziekenhuizen) en RDG (GGZ).

Elze van Puijvelde-de Groot

0
0

Elze van Puijvelde - de Groot is adviseur terminologie bij Nictiz. Ze houdt zich voornamelijk bezig met adviseren over het gebruik van medische terminologie(stelsels). Haar uitdaging is dat medische terminologie(stelsels) zo gebruikt gaan worden dat zowel patiënt, zorgverlener als leveranciers er voordeel van hebben. Zij is lid van de Content Committee van SNOMED International.