​​

Zo’n 7.000 mensen belanden jaarlijks in het ziekenhuis door incidenten met medicatie. Dit kan komen doordat de labwaarden bij het verstrekken van medicatie ontbreken. Wist je dat het voor patiënten veiliger is als de apotheker bij het uitgeven van medicatie altijd de labwaarden, zoals creatinine en natrum, checkt. Labwaarden zijn essentieel bij het bepalen van de juiste dosering van de medicatie. Niet passende medicatie kan grote gezondheidsproblemen opleveren.

​​​​Jij wilt toch ook geen hartkloppingen, omdat de dosering thyrax voor je schilklier net te hoog is ingesteld door het ontbreken van een labwaarden-check?

​Jaap Dik, Apotheker: ‘Het is belangrijk om onmiddellijk en digitaal inzicht te hebben in de labuitslagen van een patiënt. We kunnen dan veiliger en op de patiënt toegespitste medicatie verstrekken. Dat komt de gezondheid van de patiënt ten goede, bespaart de apotheker een hoop tijd en telefoontjes en leidt tot lagere zorgkosten. Iedereen reageert fysiologisch anders op medicijnen. Bloeduitslagen van de schildklierfunctie bijvoorbeeld, spelen een belangrijke rol om de juiste dosering van het geneesmiddel Thyrax te bepalen. Soms gebruiken patiënten meerdere geneesmiddelen. Ook juist bij deze groep patiënten is informatie over labwaarden dringend gewenst.’

​Informatiestandaard labuitwisseling

De informatiestandaard labuitwisseling maakt het mogelijk dat apothekers en huisartsen direct digitaal de labresultaten van hun patiënt kunnen inzien. Apothekers kunnen rechtstreeks vanuit hun eigen systeem de labresultaten verkrijgen. Huisartsen ontvangen de uitslagen direct digitaal vanuit de laboratoria. Apothekers en huisartsen kunnen daardoor efficiënter en slimmer bepalen welk geneesmiddel optimaal en veilig is voor een patiënt. Doordat dit digitaal gebeurt zijn de labresultaten snel bij de zorgverlener. Dit bespaart veel tijd, omdat de apotheker niet meer hoeft rond te bellen naar het lab of de huisarts om de labuitslagen op te vragen. Daarnaast is het minder foutgevoelig als labwaard​en onveranderd digitaal worden overgenomen in het zorgsysteem.


'Laboratoriumuitslagen van patiënten kunnen veiliger'

Geneesmiddelenwet, Artikel 66a

  1. De apotheker kan indien de patiënt hem daartoe uitdrukkelijk zijn toestemming heeft gegeven, ten behoeve van de door hem te verlenen zorg laboratoriumuitslagen die noodzakelijk zijn bij de ​terhandstelling van een geneesmiddel aan de patiënt opvragen, raadplegen en bewaren. De apotheker vraagt de laboratori​​umuitslagen op bij degene die de uitslagen onder zich heeft en diegene verstrekt deze.

  2. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld over: a. de laboratoriumgegevens die noodzakelijk zijn bij de terhandstelling van geneesmiddelen, welke regels voor verschillende categorieën van geneesmiddelen kunnen verschillen, en b. de wijze van verstrekking van de laboratoriumgegevens aan de apothekerreacties