expert photo

Quintus Bosman

Quintus Bosman is als senior adviseur bij diverse trajecten betrokken. Hij is opgeleid tot huisarts en heeft vele jaren ervaring opgedaan in ICT en telecommunicatie. Hij combineert als adviseur de medische kennis met de ICT-expertise. Quintus is vertegenwoordiger van Nictiz in de kerngoep die het Informatieberaad ondersteunt. Quintus is daarnaast onder meer voorzitter van het regionaal architectuur platform (RAP), contactpersoon naar eerstelijnspartijen en verantwoordelijk voor de eerstelijnsprojecten Beveiliging EerstelijnInformatieSystemen (BEIS) en Individueel ZorgPlan (IZP).

Publicaties

Toekomst digitalisering eerstelijnszorg Huisartsen

19-03-2018
0

​In de gedigitaliseerde gezondheidszorg staat de positie van de huisarts op het spel. Er is sprake is van een digitaliserings-paradox: de huisarts is tevreden over het dagelijks gebruik van IT, terwijl in de nabije toekomst een digitale transformatie noodzakelijk is om zijn sleutelrol in de eerstelijnszorg te waarborgen. Om het tij te keren moet de beroepsgroep nu op basis van een heldere toekomstvisie op regionaal niveau aan de slag met landelijke support. Dit concludeert Nictiz naar aanleiding van een onderzoek in de whitepaper ‘Toekomst digitalisering eerstelijnszorg Huisartsen’.

Inventarisatie Verloskundige SamenwerkingsVerbanden

23-11-2017
0

VWS heeft Nictiz advies gevraagd over de aanpak en mogelijke stimulering van gegevensuitwisseling in de geboortezorgketen.

Handreiking BEIS deel 1 authenticatie en autorisatie

22-03-2017
0

BEIS beschrijft de eisen die aan eerstelijnssystemen moeten worden gesteld op gebied van authenticatie, autorisatie en logging van de toegang. Het biedt de basis voor leveranciers van systemen om deze op het juiste beveiligingsniveau te brengen.

Handreiking BEIS deel II toegangslog

22-03-2017
0

BEIS beschrijft de eisen die aan eerstelijnssystemen moeten worden gesteld op gebied van authenticatie, autorisatie en logging van de toegang. Het biedt de basis voor leveranciers van systemen om deze op het juiste beveiligingsniveau te brengen.

reacties