Het Kwaliteitsinstituut, onderdeel van Zorginstituut Nederland, stimuleert de steeds verdere verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland en zorgt dat iedereen toegang heeft tot betrouwbare en begrijpelijke informatie over de kwaliteit van geleverde zorg. Wat goede zorg is, beschrijven cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen in kwaliteitsstandaarden.

De kwaliteitsstandaard bevat een informatiestandaard waarin is uitgewerkt welke gegevens uit het primaire proces worden geregistreerd, hoe deze gegevens zijn gecodeerd in een door de partijen in het zorgveld geaccepteerd codestelsel en op welke wijze de informatiebehoefte is vertaald in elektronische uitwisselingsspecificaties. Het gebruik van standaarden zorgt ervoor dat zorgverleners beter kunnen samenwerken, omdat ICT-systemen met elkaar kunnen communiceren waarmee de kwaliteit van zorg verbetert.

Beschikbare informatiestandaarden

Nictiz bewaakt als expertisecentrum eHealth de noodzakelijke onderlinge samenhang tussen de stan​​​daarden​​ ​en werkt in nationaal, europees en internationaal verband aan harmonisatie. Daarnaast biedt Nictiz beschikbare informatiestandaarden aan in ART-DECOR, een open source tool die speciaal voor dit doel is ontwikkeld. Tevens is Nictiz veelal één van de partijen die betrokken is bij het beheer van standaarden. Nictiz gebruikt een generiek model als basis voor het inrichten van het beheerproces.

Publicaties over standaarden

Factsheet Elektronische gegevensuitwisseling

13-11-2017
0

In het onderzoek van Nictiz en het NIVEL voor de eHealth-monitor 2017 zijn huisartsen en medisch specialisten gevraagd welke mogelijkheden positief kunnen bijdragen aan de verbetering van gegevensuitwisseling en welke belemmeringen zij nog ervaren.