25 juni 2019

Ethiek bij ontwerp en gebruik van AI in de zorg

Informatie

Wat

Wat betekent Artificial Intelligence (AI) in de arts-patiënt relatie? Is het ethisch om zorg zónder AI te leveren als dit met AI beter kan? Hoe zit het met privacy en kwaliteit van data? Deze vragen komen aan bod tijdens de bijeenkomst ‘Ethiek bij ontwerp en gebruik van AI in de zorg’ op dinsdag 25 juni a.s. in Utrecht.

Eerder dit jaar zijn we gestart met onze bijeenkomst over ethische aspecten bij informatie-uitwisseling. In de bijeenkomst op 25 juni richten we ons op de ethische aspecten van Artificial Intelligence in de zorg. Er wordt veel verwacht van deze ontwikkeling en tegelijkertijd wordt regelmatig gewezen op de ethische aspecten ervan.

Aanmelden kan kosteloos via het online inschrijfformulier.

Waar

Koningsbergerstraat  
9
3531 AJ 
Utrecht
Organisatie
ECP en Nictiz

Wanneer

25 juni 2019