blog photo
22-09-2016
0
Datum  :  23-11-2016
Tijdstip  :  09:00
Locatie  :  Congrescentrum Domus Medica
Adres  :  Utrecht
Kosten per deelname  :  € 695,00

Dataverzameling is eenvoudig wanneer je gebruik maakt van de registratie aan de bron. Dit betekent één maal registreren, elektronische gegevensoverdracht en meervoudig gebruik van de informatie in (kwaliteits)registers. Het doel: transparante zorg, dé basis voor kwaliteitsverbeteringen in de zorg.

​Hoe bereikt u dit in uw organisatie? Deze cursus neemt u mee om een goede (kwaliteits)registratie op te zetten aan de hand van de Business Intelligence lifecycle.​

Meer informatie en aanmelden


Kijk op de website van MedicalPHITreacties