19 september 2019

Cursus Eenheid van Taal, introductie code- en terminologiestelsels

Informatie

Wat

Tijdens deze cursus krijgt de deelnemer overzicht van een aantal breed gebruikte coderingssystemen en terminologiestelsels zoals ICD-10, LOINC en SNOMED CT. Daarnaast zal het landschap van coderingssystemen en terminologiestelsels verder uiteengezet worden. Tevens doet u ervaring op met ART-DECOR en andere terminologiebrowsers. Ook zullen de zorginformatiebouwstenen in perspectief van coderingssystemen en terminologiestelsels geplaatst worden, en wordt de relatie met berichtstandaarden (HL7v2, CDA, FHIR) behandeld.

Meer informatie en aanmelden, vindt u op de website van Medicalphit.

Waar

 
 
Kosten
€ 695,00

Wanneer

19 september 2019