news photo

Experts van Nictiz geven bij regelmaat les aan studenten van hogescholen en universiteiten over hun expertise. Ook worden experts gevraagd op symposia en congressen om lezingen of workshops te verzorgen. eHealth, interoperabiliteit en standaardisatie zijn de hoofdonderwerpen waarover onze experts doceren.   

De experts van Nictiz hebben kennis van de onderwerpen eHealth, interoperabiliteit en standaardisatie.  U kunt een van onze experts hiervoor boeken voor een lezing of workshop op uw congres of seminar of vragen om gastcolleges te geven op uw onderwijsinstellingAl onze experts vindt u op onze expert-pagina. Wilt u een expert boeken voor een gastcollege of een lezing? Dan kunt u contact opnemen met Henk Hutink.  

Interoperabiliteit en standaardisatie

De ruime expertise valt samen met de doelstellingen van Nictiz. Nictiz ontwikkelt samen met het veld standaarden en bevordert de implementatie ervan. In de Nederlandse gezondheidszorg gebruiken zorgverleners verschillende terminologieën, codestelsels en zorginformatiesystemen. Om te zorgen voor goede informatie-uitwisseling, is standaardisatie van informatie en techniek nodig.

De experts kunnen u daarom alles vertellen over ondermeer:

  • Inzicht en overzicht van nationale en internationale standaarden in de zorg.
  • Hoe te komen tot standaardisatie binnen de zorg.
  • De mogelijkheden van architectuur.
  • Hoe te komen tot een informatiestandaard.
  • Inzicht en overzicht van terminologie en codestelsels, waaronder SNOMED CT.

Monitoring en eHealth

De Nictiz-expers monitoren daarbij dagelijks de ontwikkelingen binnen ICT in de zorg en eHealth. Dit doen ze zowel op nationaal als internationaal niveau. Dit betekent dat we ruime kennis en expertise in huis hebben voor gastcolleges en lezingen over:

  • Nationale en internationale trends en ontwikkelingen over ondermeer eHealth, registratie bij de bron,  epSOS, blue button, zelfmanagement en big data.
  • het begrip ‘eHealth’.
  • het begrip ‘zorg op afstand’.
  • het gebruik van eHealth-toepassingen door zorgverleners en patiënten.
  • wet- en regelgeving in de zorg, zoals het wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens en veldnormen.

Kennisplatformen

Rondom projecten voor standaardisatie en interoperabiliteit brengen de experts als programmamanagers en projectleiders partijen uit het veld bijeen om afspraken te maken, kennis te delen en samen tot oplossingen te komen. Hierdoor ontstaan diverse kennisplatforms.  Dit leidt ertoe dat we over diverse thema's expertise hebben.

​Thema​Onderwerpen
Patiënt en eHealthPatiëntauthenticatie; Het betrekken van patiënten bij eHealth; Starten met de ontwikkeling van eHealthdiensten; Referentie Systeemfuncties Model; Het maken van een stakeholderanalyse voor patiëntportale; Zelfmanagement; Businessmodel.
Informatieoverdracht binnen de careHet Referentiedomeinenmodel care; Het technische bericht eOverdracht; Tips voor een efficiënte overdracht van verpleegkundige gegevens.
Informatieoverdracht binnen de cureHet Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen; Generieke overdrachtsgegevens binnen de UMC’s; Registratie bij de bron.
​JeugdgezondheidszorgGegevensuitwisseling binnen de jeugdgezondheidszorg; Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg.
​PerinatologieGegevensuitwisseling binnen de perinatologie; PWD (digitale gegevensuitwisseling in de perinatale zorg); Elektronisch berichten aanleveren voor de screeningprogramma’s van het RIVM, de hielprik en de landelijke perinatale registratie van PRN.
MedicatieoverdrachtVerstrekkingen; Voorschriften; Contra-indicaties; Medicatiegebruik; Kwaliteit van de brongegevens; Patiëntparticipatie en medicatieveiligheid
​EuropaDigitale uitwisseling van patiëntgegevens over de grenzen; Het Europees e-Health-programma, waaronder het projet epSOS.

reacties