10 maart 2021

Informatiebijeenkomst Informatiestandaard: uitwisseling Basisgegevensset Zorg (BgZ) tussen medisch-specialisten

Nictiz nodigt je op woensdag 10 maart uit voor een digitale informatiebijeenkomst over de uitwisseling van de Basisgegevensset Zorg (BgZ) tussen medisch specialisten. Wij lichten de toekomstige nieuwe informatiestandaard toe en er is gelegenheid om vragen te stellen.

De bijeenkomst via Teams duurt van 9:00 tot (maximaal) 12:00 uur.

Doelgroep:

Ziekenhuizen, zelfstandige klinieken, ICT-leveranciers, beleidsmedewerkers koepel- en brancheorganisaties in de zorg en zorgprofessionals die geïnteresseerd in de ontwikkeling van de uitwisseling BgZ.

Aanmelden:

Stuur een mail naar beheerzib@nictiz.nl

Achtergrond

Om in de toekomst goede en betaalbare zorg te kunnen verlenen, is het essentieel dat zorgverleners beschikken over adequate, actuele en uniforme informatie. Het ministerie van VWS werkt aan de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz), zodat specifieke gegevensuitwisselingen tussen zorgverleners verplicht elektronisch verlopen. VWS heeft samen met het zorgveld een Meerjarenagenda Wegiz opgesteld. Het is een overzicht van dertien gegevensuitwisselingen die voor een wettelijke verplichting in aanmerking kunnen komen. Vier daarvan hebben prioriteit gekregen waaronder:

VWS heeft Nictiz verzocht om een informatiestandaard voor de uitwisseling van de BgZ tussen medisch specialisten op te stellen.

Informatiestandaard

De Informatiestandaard voor de uitwisseling van de BgZ tussen medisch specialisten gaat om de volgende specifieke toepassingen (use cases):

  1. Vanuit de zorgverlener verzenden van de BgZ bij een verwijzing (overnemen behandeling) van een patiënt/cliënt naar een andere zorgverlener in een andere instelling binnen de medisch specialistische zorg.
  2. Vanuit de zorgverlener opvragen van de BgZ bij een andere instelling voor medisch specialistische zorg waar de patiënt onder behandeling is of is geweest.

De instellingen in de bovengenoemde toepassingen zijn de instellingen uit de VIPP5 regeling.
De informatiestandaard geeft o.a. antwoord op:

  • het functionele deel zoals hergebruik van de BgZ bij de ontvangende instelling;
  • hoe aanvullende informatie zoals brieven, beelden moeten worden verstuurd en opgevraagd;
  • de technische specificaties van de BgZ in HL7 CDA en HL7 FHIR.

Informatie

Wat

Informatiebijeenkomst Informatiestandaard: uitwisseling Basisgegegevensset Zorg (BgZ) tussen medisch-specialisten

9:00 – 12:00 uur

(Online)

Organisatie
Nictiz

Wanneer

10 maart 2021