6 juli 2021

Informatiebijeenkomst: technische deel Informatiestandaard uitwisseling Basisgegegevensset Zorg (BgZ) tussen medisch-specialisten

Nictiz nodigt je op dinsdag 6 juli uit voor een digitale informatiebijeenkomst over de technische specificaties voor de uitwisseling van de BgZ tussen medisch specialisten. Wij lichten de technische specificatie voor de uitwisseling van de BgZ in HL7 CDA en HL7 FHIR toe en er is gelegenheid om vragen te stellen. De bijeenkomst via Teams begint om 13:00 en eindigt uiterlijk 15:00 uur.

Doelgroep:

Technisch gerichte mensen uit ziekenhuizen, zelfstandige klinieken, ICT-leveranciers, infrastructuur leveranciers, koepel- en brancheorganisaties in de zorg.

Aanmelden:

via beheerzib@nictiz.nl

Informatiestandaard BgZ

De Informatiestandaard voor de uitwisseling van de BgZ tussen medisch specialisten gaat om de volgende specifieke toepassingen (use cases):

  1. Vanuit de zorgverlener verzenden van de BgZ bij een verwijzing (overnemen behandeling) van een patiënt/cliënt naar een andere zorgverlener in een andere instelling binnen de medisch specialistische zorg.
  2. Vanuit de zorgverlener opvragen van de BgZ bij een andere instelling voor medisch specialistische zorg waar de patiënt onder behandeling is of is geweest.
    De instellingen in de bovengenoemde toepassingen zijn de instellingen uit de VIPP5 regeling.

In de informatiebijeenkomst van 6 juli wordt vooral ingegaan op de technische specificaties van de uitwisseling van de BgZ in HL7 CDA en HL7 FHIR.

Achtergrond

Om in de toekomst goede en betaalbare zorg te kunnen verlenen, is het essentieel dat zorgverleners beschikken over adequate, actuele en uniforme informatie. Het ministerie van VWS werkt aan de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz), zodat specifieke gegevensuitwisselingen tussen zorgverleners verplicht elektronisch verlopen. VWS heeft samen met het zorgveld een Meerjarenagenda Wegiz opgesteld. Het is een overzicht van dertien gegevensuitwisselingen die voor een wettelijke verplichting in aanmerking kunnen komen. Vier daarvan hebben prioriteit gekregen waaronder:

Nictiz is nauw betrokken bij Wegiz-programma van VWS, vanwege onze specifieke kennis op het gebied van gegevensuitwisselingen in de zorg. Het functionele deel van de informatiestandaard voor de uitwisseling van de BgZ tussen medisch specialisten is nu klaar. Zie: https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/BgZ:V0.9_BgZ_MSZ_Informatiestandaard.

Eerder (op 10 maart) is hierover een informatiebijeenkomst gehouden.

Informatie

Wat

Informatiebijeenkomst: technische deel Informatiestandaard uitwisseling Basisgegegevensset Zorg (BgZ) tussen medisch-specialisten

Organisatie
Nictiz

Wanneer

6 juli 2021