30 september 2019

Leveranciersbijeenkomst implementatie WDO in de zorg

Informatie

Wat

In samenwerking met het ministerie van VWS houdt Nictiz op maandagmiddag 30 september een leveranciersbijeenkomst over digitale toegang in de zorg en de Wet Digitale Overheid (WDO), vanuit zowel techniek als beleid.

De bijeenkomst start om 13.00 uur met:
• Een plenaire sessie waarin de laatste ontwikkelingen rondom digitale toegang in de zorg, de Wet Digitale Overheid en de aanpak van het ministerie van VWS worden toegelicht.

Aansluitend vinden er twee verdiepenings sessies plaats:

• Deelsessie Techniek, waarin u onder meer wordt geïnformeerd over:
o Hoe aan te sluiten op de routeringsvoorziening (TVS) en DigiD.
o Waaraan moet je voldoen bij een meervoudige audit.
o Clusteraansluiting(en).
o Technische voorzieningen machtigen en eIDAS.

• Deelsessie Algemeen, hierin geeft VWS een toelichting op:

  • de implementatiestrategie en de roadmap van digitale toegang in de zorg en een toelichting op de onderwerpen digitaal machtigen en eIDAS.

De middag wordt rond 15.30 uur afgesloten met een borrel.

Aanmelden kan via: e-id@nictiz.nl

Waar

Jaarbeursplein  
 
Utrecht
Organisatie
VWS en Nictiz

Wanneer

30 september 2019