blog photo

De ethiek van eHealth: is eHealth een recht of een plicht?

14-09-2017
0
Datum  :  23-11-2017
Tijdstip  :  13:30
Locatie  :  Mediaplaza, Utrecht

​Op het mobile healthcare verzorgt Jaco van Duivenboden (senior adviseur eHealth) samen met een medisch ethiscus en Elisabeth van Schaik (ervaringsdeskundige, health coach Stichting IKONE) een discussie over ethiek van eHealth: is eHealth een recht of een plicht?

De beloftes van eHealth zijn groot. Patiënten kunnen meer regie voeren en kunnen zich meer als gelijkwaardige partner van hun zorgverlener gaan opstellen. Om eHealth zinvol te gebruiken wordt inzet verwacht van zowel patiënten als van zorgverleners. Maar hoe ga je daarmee om? Mag je van zorgverleners eisen of hen verplichten om digitale zorg aan te bieden? En is het mogelijk patiënten te verleiden of zelfs van hen te eisen digitaal te gaan werken? Past dat bij goede zorg?


In deze sessie vragen we het de patiënt en de ethicus. We discussiëren met elkaar over de grenzen van digitale patiëntparticipatie en doen dat aan de hand van drie praktijkvoorbeelden:

  1. Mag een zorgverlener van een patiënt verwachten dat deze voorafgaand aan een consult is voorbereid met informatie uit het dossier wat online beschikbaar is?

  2. Mag een patiënt die zelf gegevens meet van een zorgverlener verwachten dat deze die gegevens gezien en beoordeeld heeft?

  3. Mag een patiënt van een zorgverlener verwachten dat hij gebruik maakt van beeldbellen in plaats van een fysiek bezoek?

Voor meer informatie zie http://www.mobilehealthcare.nl/.


reacties