30 maart 2021

Samenwerken aan de bouwstenen voor EGIZ

Gratis webinar ‘Samenwerken aan dé bouwstenen voor Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg’ (EGIZ)

Een essentieel onderdeel van het kunnen verlenen van goede, toekomstbestendige en betaalbare zorg, is dat zorgverleners beschikken over adequate, actuele en uniforme informatie. Het ministerie van VWS werkt aan de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Een wet die stelt dat specifieke gegevensuitwisselingen tussen zorgverleners verplicht elektronisch moeten verlopen.

NEN heeft van het ministerie van VWS opdracht gekregen om samen met het zorgveld een stelsel van NEN-normen en certificatieschema’s te ontwikkelen die de basis gaan vormen om deze elektronische gegevensuitwisseling mogelijk te maken.

Op dinsdag 30 maart tussen 13:00 en 14:30 organiseren het ministerie van VWS en NEN het webinar ‘Samenwerken aan dé bouwstenen voor Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (EGIZ)’.

Experts geven onder leiding van presentator Erik Peekel inzicht in het beoogde doel, het wettelijke kader, en de rol van NEN normen en certificatieschema’s die de basis gaan vormen van het Egiz-project. Daarnaast wordt vooruitgeblikt hoe het project de komende jaren wordt aangepakt, welke NEN-normen worden herzien of ontwikkeld en hoe u invloed kunt uitoefenen.

Aan dit webinar zijn geen kosten verbonden. Om mee te doen hoef je geen app te installeren, het webinar werkt in de webbrowser op je pc, laptop, tablet of telefoon.

Schrijf je ook in als je op dat moment verhinderd bent

Het webinar is kosteloos bij te wonen en zijn zonder downloads te volgen via de webbrowser van uw pc, laptop, tablet of telefoon. Ben je verhinderd? Geen nood: het webinar wordt opgenomen en gepubliceerd op de website zodat iedereen het na afloop kan bekijken.

Inschrijven

Schrijf je hier in

 

 

Informatie

Wat

Samenwerken aan de bouwstenen voor EGIZ 17:00 – 18:00 uur

Schrijf je hier in

Organisatie
Ministerie van VWS & NEN

Wanneer

30 maart 2021