8 oktober 2020

SNOMED CT Virtual conference 2020

Informatie

Wat

Deze tweedaagse virtuele conferentie van SNOMED International is een Engelstalig event voor zorgverleners, overheden, zorgICT professionals, onderzoekers en ICT leveranciers van over de hele wereld.

Ontdek hoe SNOMED gegevensgestuurde zorgsystemen en verbeterde patiëntresultaten mogelijk maakt aan de hand van een scala voorbeelden en invalshoeken uit de praktijk.
Nictiz draagt met meerdere sprekers bij aan deze virtuele conferentie:

Datum: 8 oktober
Tijd: 10.30 – 11.00 uur (Nederlandse tijd)
Dr. Sander Mertens, arts-onderzoeker en terminoloog bij Nictiz geeft de presentatie ‘Basics of data analysis using SNOMED and R’, waarin verschillende praktijkvoorbeelden worden getoond van data-analyses met SNOMED.

Datum: 8 oktober
Tijd: 13.30 – 14.00 uur (Nederlandse tijd)
Natascha Krul, Adviseur Nictiz terminologiecentrum en Pim Volkert, coördinator van het Nictiz Terminologiecentrum, geven de presentatie ‘Multilingual mobile application & Addition of patient-friendly terms to NL edition’.
De presentatie toont het belang van  het Nederlandse initiatief om SNOMED te verrijken met patiëntvriendelijke termen. Dit wordt gedemonstreerd aan de hand van een praktijkvoorbeeld.


Meer informatie en aanmelden
Let op: de tijden op de event website zijn UTC (Universal Time). De tijdens zoals weergegeven in deze agenda op Nictiz.nl zijn al omgezet naar de Nederlandse tijden.

Organisatie
SNOMED International

Wanneer

8 oktober 2020