1 juli 2021

Verbinden & innoveren met SNOMED – een introductie

Met het internationale medische terminologiestelsel SNOMED leggen zorgverleners zorginformatie in hun eigen vaktaal vast. De medische begrippen uit SNOMED worden niet alleen gebruikt voor eenduidige vastlegging en overdracht, maar ook hergebruik en innovatie zijn belangrijke toepassingen. SNOMED speelt een belangrijke rol bij Eenheid van Taal. Er is sprake van Eenheid van Taal als bij (elektronische) gegevensuitwisseling de gezondheidsinformatie voor de ene zorgverlener of patiënt dezelfde betekenis of bedoeling heeft als voor de andere zorgverlener.

SNOMED wordt al langere tijd gebruikt in Nederland. Het gebruik ervan komt in een stroomversnelling nu alle internationale SNOMED-termen die in Nederland relevant zijn, vertaald zijn in het Nederlands, de Nationale Terminologieserver gelanceerd is en het wetsvoorstel ‘Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg’ in ontwikkeling is. Iedereen in de zorg heeft dus te maken met SNOMED. Wil je weten wat SNOMED voor jou kan betekenen en hoe je er zelf mee aan de slag kan? Volg dan de gratis online introductiecursus ‘Verbinden & Innoveren met SNOMED’ op 1 juli van 9.00-12.00u.

Na deze cursus weet je:

  • Hoe SNOMED onderdeel is van Eenheid van Taal
  • Hoe SNOMED zich verhoudt tot andere codestelsels en informatiestandaarden
  • Uit welke onderdelen SNOMED bestaat
  • Welke content er in SNOMED zit
  • Hoe de SNOMED-hiërarchie in elkaar zit en hoe je deze kunt gebruiken
  • De basisprincipes van coderen en postcoördinatie
  • Waar en hoe SNOMED al gebruikt wordt
  • Welke mogelijkheden de Nationale Terminologieserver je biedt om SNOMED te gebruiken
  • Hoe je zelf met SNOMED aan de slag kan
  • Waar je terecht kan met vragen over SNOMED

Geïnteresseerd geraakt?

Geef je dan nu op via het inschrijfformulier

Bekijk ook onze video over SNOMED

Informatie

Wat

Verbinden & innoveren met SNOMED – een introductie

Organisatie
Nictiz

Wanneer

1 juli 2021