1 september 2020

Webinarreeks: ‘Het recept voor succesvolle gegevensuitwisseling van geboortezorginformatie’ voor ICT-leveranciers

Informatie

Wat

Webinarreeks voor ICT-leveranciers

Perined, VIPP Babyconnect en Nictiz organiseren een reeks van drie webinars binnen het thema: ‘Het recept voor succesvolle uitwisseling van geboortezorg informatie’. De webinars gaan in op belangrijke onderdelen en voorwaarden om tot een succesvolle uitwisseling van geboortezorginformatie te komen, waarbij de focus ligt op de toepassing van zorginformatiebouwstenen (zibs), FHIR profielen en hoe wij in de praktijk hiermee willen omgaan. De webinars geven antwoorden op de de volgende vragen:

  • Waarom zijn zibs in de geboortezorg nodig?
  • Wat kunt u in het werkproces met de zibs doen?
  • Welk impact heeft dat voor het informatiesysteem?
  • Hoe worden zibs omgezet in FHIR resources?
  • Hoe worden deze zibs in FHIR in de praktijk uitgewisseld?

Deelname is gratis. U kunt aan één of meerdere webinars deelnemen. Als u zich heeft aangemeld, ontvangt u een paar dagen voorafgaand aan het webinar een deelname link.

Webinar 1: Geboortezorg en Zorginformatiebouwstenen (zibs)
Datum: 1 september 2020
Tijdstip: 16.00 – 17.15 uur

Presentatoren: 
William Goossen, adviseur Results4Care
Durk Berks, gynaecoloog Dijklander ziekenhuis
Marc de Graauw, HL7 expert van Nictiz

Tijdens dit webinar nemen de presentatoren William Goossen, Durk Berks en Marc de Graauw u mee in de wereld van zorginformatiebouwstenen, zogeheten zibs. Wat zijn het? Wat komt er kijken bij zibs. Vervolgens kijken we concreter naar zibs in de geboortezorg. Waarom is het belangrijk, hoe worden zib’s toegepast en hoe gebruikt u ze.

AANMELDEN

Webinar 2: Zibs on FHIR bij geboortezorg
Datum: 9 september 2020
Tijdstip: 16.00 – 17.00 uur

Presentatoren: 
Lillian Minne, FHIR expert van Nictiz
Marc de Graauw, HL7 expert van Nictiz

Dit webinar geeft u meer informatie over FHIR. Dit is een standaard om digitaal gegevens uit te wisselen binnen en tussen zorginstellingen. Wat is FHIR, waar wordt FHIR allemaal toegepast en laten we zien hoe FHIR toegepast wordt in de geboortezorg aan wat voorbeelden en een demo.

AANMELDEN

Webinar 3: Geboortezorg FHIR bij VIPP Babyconnect
Datum: 15 september 2020
Tijdstip: 16:00 – 17:00 uur

Presentatoren:
Jorrit Spee – Projectleider Ontwikkeling bij VIPP Babyconnect
Thomas Nap – Projectmedewerker R&D bij VIPP Babyconnect

Het laatste webinar in de serie bouwt voort op de eerste twee en maakt de vertaling naar de praktijk. Dit webinar laat u zien hoe de zibs met FHIR-resources bij VIPP Babyconnect worden ingezet om digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te realiseren.

AANMELDEN

 

 

 

 

Organisatie
Perined, Babyconnect en Nictiz

Wanneer

1 september 2020