blog photo

Blog op Skipr van Henk Hutink (16/01/2018)

Door:  Henk Hutink
16-01-2018
0

Deze uitspraak hoorde ik laatst van een bestuurder van een grote zorginstelling. Ik dacht: 'Dit kan toch niet waar zijn?' Als bestuurder moet je juist investeren in ICT die past in de visie op hoe zorgvraagstukken digitaal opgelost kunnen worden.

Doe je dat niet dan verzuipt je organisatie in een continue stroom van digitaliseringsvraagstukken. Niets doen betekent dat deze stroom opgestuwd wordt tot een stuwmeer. Dit stuwmeer wordt voller en voller, de vraagstukken worden steeds complexer en het stuwmeer dreigt over te lopen. 

Het digitaal stuwmeer

​Big Data, elektronische handtekeningen, wearables, e-health, cybersecurity, MedMij, gespecificeerde toestemming, data portabiliteit, patiëntportalen, VIPP, machine based learning, blockchain, value based healthcare, artificial intelligence en gezondheidsapps zijn slechts een kleine greep van de veranderingen waar u, als bestuurder, mee te maken heeft. Ook de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) komt op u af en raakt uw organisatie. Dit stuwmeer aan digitale ontwikkelingen verandert de zorg, de verdienmodellen en de zorgprocessen. Het credo “ICT volgt de business” is niet meer van deze tijd. ICT bepaalt de business in de huidige economie. Sterker nog, met ICT kunnen organisaties meerwaarde leveren.

Voller en voller

​Door gebrek aan inzicht en overzicht stellen bestuurders investeringen uit en proberen tijd te kopen. Maar juist in de periode dat tijd gekocht wordt, zijn er weer nieuwe ontwikkelingen die het stuwmeer verder doen vollopen. Dit heeft nog minder inzicht en overzicht als gevolg. Digitale ontwikkelingen grijpen op elkaar in waardoor de complexiteit ook toeneemt.

​In de zorgsector zijn ICT-investeringen noodzakelijk om kosten te drukken, substitutie van zorg te realiseren en om tekorten aan personeel op te vangen. Vaak wordt dit aangeduid met de term ‘digitale transitie’. De digitale transitie wordt complexer als gevolg van uitstel van investeringen. Hoog tijd dus om met een goed doordachte ICT-strategie koers te bepalen, maar hoe doe je dat? 

Koers bepalen

Juist om de organisatie op koers te houden is het noodzakelijk om te investeren en om digitaliseringsvraagstukken te duiden. Een hulpmiddel hiervoor zijn de onderstaande vragen:

  1. ​Wat is mijn strategische ICT-koers?
  2. Wat is mijn visie op digitale ontwikkelingen?
  3. Wat is nodig om de expertise op het snijvlak van strategie, beleid, verdienmodellen en ICT te vergroten.
  4. Welke meerwaarde wil ik met ICT realiseren?
  5. Welke ontwikkelingen zijn van betekenis voor de waarde in de organisatie.

'Als ik investeer in ICT, dan investeer ik niet in zorg' is de wereld op zijn kop. Juist door te investeren in ICT kan betere zorg geleverd worden. Investeer nu in strategische ICT-expertise om de juiste koers te bepalen in een stroom van digitale vraagstukken.

Henk Hutink, landelijk programmamanager zorg-ICT bij Nictiz

Deze blog is op 16 januari 2018 gepubliceerd op www.skipr.nl.


reacties