Blog

CMIO essentieel voor digitalisering in de zorg

28/03/2018

​’Betrek de gebruiker’ is een kreet die ik in de ICT-wereld blijf tegenkomen. Een logische eis die niet altijd in de praktijk terug te vinden is. Zo is de CIO inmiddels een bekend begrip, zowel buiten als binnen de zorg. Maar als ik u vraag wat een CMIO is, zal het iets langer stil blijven. Terwijl deze rol juist het perspectief van één van de grote gebruikers van ICT in de zorg, namelijk de zorgverlener, vertegenwoordigt.

Met de grote technologische groei in de zorg is het hebben van een inhoudelijke sparringpartner die een brugfunctie kan vervullen tussen ICT en de gebruiker in de zorg een must. De CMIO fungeert als deze sparringpartner door te spreken voor de gebruiker.

CMIO staat voor chief medical information officer en wordt door het Nederlandse CMIO Netwerk gedefinieerd als een medisch specialist die fungeert als schakel fungeert tussen ICT, medische staf en raad van bestuur van een ziekenhuis. Hierbij werkt hij nauw samen met de CIO in het ziekenhuis.

Drie jaar geleden telde Nederland nog maar zes CMIO’s. Toch zullen veel artsen zich in bovenstaande definitie herkennen doordat zij ook voor die tijd al ICT-activiteiten uitvoerden. Inmiddels zijn er 44 CMIO’s verspreid over verschillende ziekenhuizen in Nederland die door het landelijk CMIO Netwerk worden ondersteund. Buiten Nederland bestaat de CMIO al wat langer. In Amerika bestaat er bijvoorbeeld al een CMIO Netwerk sinds 1997 en ook in Engeland is het onder de afkorting CCIO (chief clinical information officer) een langer bestaande functie.

​Positionering

Omdat het aantal CMIO’s in Nederland toeneemt en de rol steeds belangrijker wordt, heeft Nictiz in samenwerking met het landelijk CMIO Netwerk het afgelopen half jaar een onderzoek uitgevoerd naar de positie van de 44 aangesloten CMIO’s. Aan de hand van een online vragenlijst is informatie verzameld over hun huidige positie en wensen. De onderzoeksresultaten zijn deze week gepubliceerd in een whitepaper. Hieruit blijkt dat zij nog niet allemaal formeel aangesteld zijn en dat dit gevolgen heeft voor hun tijdsbesteding en het kunnen volgen van geschikte cursussen of opleidingen, terwijl die behoefte er wel is.

Het CMIO Netwerk, het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en Nictiz maken zich sterk voor de CMIO door hen te ondersteunen bij de invulling van hun rol. Hierbij valt te denken aan het organiseren van een connectathon waar praktijksituaties aan bod komen, het doen van verkennend onderzoek naar een passend opleidingsaanbod en het bemoedigen van kennisuitwisseling door het verbinden van het Nederlandse CMIO Netwerk aan het Engelse CCIO Netwerk.

​Andere zorgsectoren

Met de kennis die wij nu hebben over de invulling van de rol van de CMIO pleit ik net als de Federatie Medisch Specialisten in hun visiedocument Medisch Specialist 2025 voor de formele aanstelling van een CMIO in ieder ziekenhuis. Naast de ziekenhuizen, zijn er ook andere zorginstellingen en zorgnetwerken waar CMIO’s van belang kunnen zijn. Het onderzoek naar de positie van de CMIO is gericht op hun rol in het ziekenhuis, maar is de toegevoegde waarde van de CMIO niet net zo groot in bijvoorbeeld de eerstelijnszorg?

​Door een zorgprofessional formeel aan te stellen als CMIO bij een zorgorganisatie of –netwerk kan hij zijn kostbare tijd beter verdelen tussen beide functies en komt er meer geld en ruimte vrij voor het volgen van opleidingen. Op deze manier kan de CMIO in zijn rol groeien en de brug slaan tussen ICT en die belangrijke gebruiker van ICT-systemen.

​Elise Peters, e-health adviseur internationaal bij Nictiz.

Deze blog is op 28 maart 2018 gepubliceerd op www.skipr.nl.