In gesprek met Fidel Meerman van het Amsterdam UMC

Digitale toegang in de zorg van service naar inclusie

06/07/2022
Het Amsterdam UMC biedt als één van de eerste zorgaanbieders hun digitale dienstverlening aan op het betrouwbaarheidsniveau ‘substantieel’. Digitale interactie met de patiënt wordt in het Amsterdam UMC niet alleen als een service gezien, maar als onderdeel van de core-business van zorgaanbieders: het verlenen van zorg. Nictiz ging met Fidel Meerman, projectleider elektronisch patiëntendossier Amsterdam UMC, in gesprek over deze verschuiving van service naar inclusie en de ervaringen van het Amsterdam UMC rondom digitale toegang op een hoger betrouwbaarheidsniveau.

Aansluiten bij digitale wensen

Als gevolg van de aankomende Wet digitale overheid (Wdo) verandert er voor de zorgsector het nodige met betrekking tot het inloggen bij elektronische diensten. Door het betrouwbaarheidsniveau substantieel te hanteren, is het Amsterdam UMC goed voorbereid op deze aankomende wet. Toch was dat volgens Fidel Meerman niet de stok achter de deur: ‘De Wet digitale overheid is niet zo sexy, in het ziekenhuis gaan we daar niet meteen voor rennen.’ Dan moet je creatief zijn, aldus Fidel: ‘Binnen het ziekenhuis viel wel winst te behalen waar digitale zorg op een hoger betrouwbaarheidsniveau uitkomst voor biedt: we wilden de helpdesk ontlasten en ook al eerder patiënten digitaal bedienen. Door daarmee de boer op te gaan, vonden we het benodigde draagvlak om naast onze EPIC-inlogmiddelen ook DigiD-substantieel te installeren.’ Daarnaast vormt veiligheid ook een belangrijk argument voor draagvlak: ‘Betrouwbaarheid wordt een steeds belangrijker begrip. Ook in de zorg en dus ook in ons ziekenhuis. Je loopt als zorgaanbieder écht risico als je de digitale beveiliging niet op orde hebt. Daarnaast is het mooi om aan de buitenwereld te kunnen laten zien dat jij als ziekenhuis dit goed voor elkaar hebt’, aldus Fidel.

Je loopt als zorgaanbieder écht risico als je je digitale beveiliging niet op orde hebt.Fidel

Digitale bediening

Voor het Amsterdam UMC was het ontlasten van de helpdesk een belangrijke wens. Fidel:  ‘We kregen soms wel vijftig vragen van patiënten omtrent de hulp bij het inloggen. Daar kun je bijna een hele fte op zetten!’, vertelt Fidel. Dit soort meldingen behoren niet tot de core-business van een ziekenhuis. Fidel: ‘Nog voordat de patiënt langs komt in het ziekenhuis, willen wij hem al digitaal kunnen bedienen. De vroegere eis was een fysieke identificatie bij de balie in ons ziekenhuis. Dankzij DigiD-substantieel vindt het uitreiken van de inlogmiddelen plaats voordat de patiënt in het ziekenhuis. Dat voorkomt een lange wachtrij bij de balie. In het ziekenhuis worden we daar natuurlijk erg blij van!’

DigiD-substantieel voorkomt een lange wachtrij bij de balie. In het ziekenhuis worden we daar natuurlijk erg blij van!Fidel

Achtervang regelen

Dat betekent volgens Fidel niet dat de balie gesloten kan worden: ‘Niet alle groepen kunnen zonder hulp inloggen op DigiD. Denk aan kinderen en mensen zonder BSN-nummer. Daarom is het belangrijk om achtervang te organiseren. Houd je fysieke balie dus wel open’, geeft Fidel als tip mee aan andere zorgaanbieders. In het Amsterdam UMC is inmiddels zo’n 50% overgestapt op DigiD. Toen het Amsterdam UMC DigiD-substantieel aanbood, verliep dat niet altijd soepel: ‘Als eerste zorgaanbieder in Nederland die DigiD-substantieel vereiste, moesten onze patiënten bij het inloggen op ons patiëntenportaal voor het eerst een ID-check invoeren. Inmiddels wordt door Logius in het app-activatie proces direct gevraagd om een ID-check te doen. Daardoor is de adoptie van DigiD-substantieel natuurlijk veel hoger geworden.’

Laten we samen optrekken, zodat de patiënt bij elke zorgaanbieder op een betrouwbaar en veilig niveau kan inloggen.Fidel

De kop van Jut

Als koploper ben je soms de kop van Jut. ‘Als de grotere uitvoeringsorganisaties in Nederland nou het betrouwbaarheidsniveau substantieel vereisen, dan zijn alle problemen voor zorgaanbieders opgelost! Want iedereen moet belastingaangifte doen.’ Fidel licht toe: ‘Het is niet efficiënt als slechts één zorgverlener een inlog op betrouwbaarheidsniveau substantieel vereist. Laten we samen optrekken, zodat de patiënt dit in een keer voor alle zorgaanbieders regelt en overal in de zorg op een betrouwbaar en veilig niveau kan inloggen.’

eID in de zorg

Door de toenemende online dienstverlening wordt er steeds meer gevoelige informatie uitgewisseld. Met name als het om onze medische gegevens gaat, willen we veilig kunnen inloggen bij zorgaanbieders en zaken regelen over onze gezondheid.

Daarom werkt de overheid stapsgewijs aan het verhogen van het betrouwbaarheidsniveau van inlogmiddelen en het waarborgen van de continuïteit.

Meer over eID