blog photo
Door:  Johan Krijgsman
12-07-2013
0

​Invoeren van digitale zorg kan best lastig zijn. Of je nu als huisartsenpraktijk wilt gaan beginnen met een e-consult, of als thuiszorgorganisatie met beeldcommunicatie met cliënten, er komen een heleboel vragen op je af over allerlei verschillende zaken. Deels gaat dat over techniek, maar voor een belangrijk deel over hele andere aspecten, zoals verantwoordelijkheden en taakverdeling. Voor je het weet gaan de discussies alle kanten op. ICT-ers nemen beslissingen over zorgprocessen en zorgverleners maken keuzes over de ICT-protocollen. Wat dan kan helpen om de zaak in goede banen te leiden, is denken in een eenvoudig lagenmodel.

Lagenmodel

De ‘lagen’ in dit simpele model zijn de verschillende onderwerpen die bij het invoeren van digitale zorg aan de orde moeten komen. De bovenste lagen zitten dichter bij de zorgpraktijk, de onderste lagen dichter bij de techniek. Door de verschillende onderwerpen stap voor stap te bespreken, kun je ook zorgen dat de juiste mensen aan tafel zitten. Enkele van de vraagstukken die op de verschillende niveaus aan de orde kunnen komen, zijn de volgende.

Organisatie

Dit niveau heeft te maken met de organisatorisch en beleidsmatige kant van de invoering van digitale zorg. Wat wil je als organisatie met de invoering bereiken? Hoe verdeel je de verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de verschillende betrokken partijen (bv. zorgverleners, eigen IT-afdeling, leveranciers, cliënten)? Wat spreek je af op beleidsniveau over privacyaspecten en beveiliging?

Zorgproces

Dit niveau heeft betrekking op de procesmatige kant van de zorg. Welke aspecten van het zorgproces worden geraakt door de invoering van de nieuwe techniek? Gaan sommige zaken nu anders lopen en hoe dan? Komen er andere overdrachtsmomenten in het proces? En is er nagedacht over de ondersteunende processen, bijvoorbeeld het trainen van medewerkers, informeren van cliënten en het ondersteunen bij problemen bij de nieuwe werkwijze?

Informatie

Bij veel vormen van digitale zorg wordt informatie gedeeld tussen computers. Het is belangrijk om goed af te spreken welke informatie voor het zorgproces belangrijk is en welke betekenis deze informatie heeft in het proces. Verder moet worden afgesproken op welke manier deze informatie in systemen gaat worden vastgelegd.

Informatiesystemen

Hier gaat het om de (software)applicaties die door de verschillende betrokkenen in het proces gaan worden gebruikt. Hoe gaat bijvoorbeeld de cliënt deelnemen aan een e-consult? Via een website en/of mobiele app? En wat moet er veranderen in het EPD van de huisarts om een e-consult goed te laten passen in het normale zorgproces? Welke eisen en technische randvoorwaarden moeten worden gesteld aan de applicaties?

Techniek

Hier gaat het over de technische infrastructuur (servers, netwerken, databases, en dergelijke) die nodig is om de informatiesystemen die in het zorgproces nodig zijn te laten draaien. Er moeten allerlei keuzes worden gemaakt over capaciteit, snelheid, beschikbaarheid, beveiliging en andere technische kwesties.

Checklist

Door de discussies rondom deze onderwerpen te organiseren, kan iets meer structuur ontstaan in de aanpak van een digitale zorgproject en kunnen de verschillende deskundigen zich met de juiste zaken bezig houden. Nictiz heeft aan de hand van dit model een checklist ontwikkeld voor informatie-uitwisseling in de zorg.


Deze blog is 12 juli 2013 ook gepubliceerd op DigitaleZorggids.nl.


reacties