blog photo
Door:  Arina Burghouts
26-03-2015
0

Welke eHealth-toepassing hebben we over vijf jaar die we nog niet kennen? Waar zou je als patiënt of mantelzorger eHealth voor willen inzetten? Gaat de eerstelijnszorg zich naar de huiskamer verplaatsen? Deze vragen hebben we gesteld aan bezoekers van de Nictiz-stand op de Zorg&ICT-beurs 2015 naar aanleiding van ons trendboek 'Spelen met de zorg van morgen'.

In het trendboek 'Spelen met de zorg van morgen' schetst TrendITion zeven scenario's over de toekomst van eHealth in de eerste lijn. Benieuwd naar hoe mensen over de toekomst van de zorg denken hebben de auteurs op de beurs kaartjes met vragen rondgedeeld.

IMG_4995

Zorg&ICT
De bezoekers van de Zorg&ICT-beurs worden van alle kanten geïnspireerd door (technologische) mogelijkheden in de zorg. Is het niet door de demonstraties van verschillende aanbieders, dan wel door presentaties als die van Lucien Engelen, directeur van het REshape Innovation Center over de toekomst van de zorg of van Karin Oost, senior communicatie-adviseur bij Nictiz | TrendITion over de doe-het-zelfpatiënt.

Dat bezoekers van de Zorg&ICT-beurs positief zijn over eHealth, werd in ieder geval duidelijk uit de reacties op de stellingen die wij ze voorlegden. Bijna tachtig procent van de bezoekers van de Nictiz-stand op de beurs die een kaartje invulden geeft aan liever een online consult te hebben dan langs te gaan bij de zorgverlener. 82 procent is het eens met de stelling dat over vijf jaar alle patiënten zelfmetingen uitvoeren om hun gezondheid in de gaten te houden en zelfs 92 procent denkt dat de eerstelijnszorg zich uiteindelijk naar de huiskamer zal verplaatsen.

Inzet van eHealth
Een open vraag die we op de kaarten gesteld hebben, is waarvoor zij als patiënt of mantelzorger graag eHealth willen inzetten. Daarop kregen we veel reacties over het stellen van korte vragen aan de dokter via internet, vragen die net niet urgent genoeg zijn om mee naar een dokter te gaan. De mensen willen graag contact kunnen hebben met een zorgverlener op hun eigen locatie, zonder wacht- en reistijden, met name voor vervolgconsulten en afstemming tussendoor. Daarnaast willen meerdere mensen graag inzage in het medisch dossier en willen sommigen eHealth preventief inzetten. Iemand geeft bijvoorbeeld aan dat hij graag een seintje van de huisarts krijgt als het volgens zijn metingen minder goed met hem gaat.

Invloed van eHealth
Op de vraag 'Hoe zie jij de invloed van eHealth op de eerstelijnszorg over vijf jaar?' is het meest gelezen antwoord 'groot'. Meerdere mensen schrijven dat zeker de helft van de eerstelijnszorg via eHealth zal verlopen over vijf jaar. Velen verwachten dat de patiënt zelf thuis meer gaat doen, waardoor hij of zij meer betrokken zal zijn bij zijn zorgproces, maar ook meer verantwoordelijkheid krijgt. Een van de reacties is dat er een verschuiving gaat plaatsvinden naar de nuldelijnszorg, doordat mensen met eHealth voor de kleine enkelvoudige problemen zelf oplossingen hebben. Iemand anders verwacht minder doorverwijzingen naar de tweede lijn, doordat er meer teleconsultatie plaatsvindt.

Nieuwe eHealth-toepassingen
We vroegen mensen ook om een eHealth-toepassing te bedenken die we nu nog niet kennen. Voorbeelden van toepassingen die genoemd werden, zijn drones die demente mensen volgen, zorgbooking.com, een directe koppeling van mHealth aan een elektronisch patiëntendossier (EPD) en 3D-beeldcommunicatie met diagnostische thuissystemen. Daarnaast reageerden veel mensen op deze vraag met dat we vooral gebruik zullen maken van toepassingen die we al wel hebben, maar nog niet kennen of gebruiken. Deze toepassingen worden verder doorontwikkeld en over vijf jaar op grotere schaal gebruikt.


Spelen met de zorg van morgen

Discussie over de toekomst
Met het trendboek wil TrendITion een discussie in het zorgveld op gang brengen over hoe eHealth de eerstelijnszorg verandert. Wij, de auteurs, zijn erg blij met de eerste reacties op het boek en zijn benieuwd naar uw visie op de toekomst van de zorg. We horen graag wat u van de scenario's in het trendboek vindt via deze korte (anonieme) vragenlijst​. Daarnaast kunt u reageren op de discussie op LinkedIn en deelnemen aan de meetup op 30 april bij Nictiz in Den Haag. Tijdens de meetup kunt u meediscussiëren over de impact van de beschreven scenario's en over de toekomst van de eerstelijnszorg. Aanmelden kan via nictiz.nl/trendboek.


​Deze blog is op 26 maart gepubliceerd op de website van TrendITion​.


reacties