blog photo
Door:  Irene van Duijvendijk
19-10-2015
0

​Elektronische cliënten dossiers, mobiele ondersteuning van zelfsturende teams, beeldbellen, zelfmeetapparaten en apps die gekoppeld worden. ICT speelt steeds meer een centrale rol in de zorg. Hoe zorgt u voor een samenhangend geheel van ICT-ondersteuning en voorkomt u dat u opgescheept komt te zitten met applicaties die niet met elkaar kunnen werken? Met andere woorden: hoe houdt u ICT in de greep?

Dit zijn vragen waar menig zorgbestuurder zijn hoofd over kan breken. Daarom heeft Nictiz samen met een aantal zorgorganisaties (Careyn, Carintreggeland, Cordaan, Espria, Florence, Pergamijn en Vierstroom) het Referentiedomeinenmodel voor de care (RDC) ontwikkeld.

ICT inrichting

Het RDC is een referentieoverzicht van domeinen, bedrijfsactiviteiten en informatie-objecten van een care-instelling. Het kan dienen als basis, vertrekpunt, hulpmiddel en referentie voor analyses. Referentie wil zeggen dat je met het model aan anderen duidelijk kunt maken in welk domeinen een systeem of project zich bevindt. Het model is geen doel op zich, het helpt om antwoord te krijgen op vragen als, hoe is het met de automatisering gesteld in mijn instelling, is mijn ICT-park in balans of heb ik bijvoorbeeld in het domein zorgplanning drie systemen en bij het domein cliëntparticipatie geen een?

Een aantal informatiemanagers heeft zich verenigd in de werkgroep architectuur van het iCare platform om daadwerkelijk met het model te werken en ervaringen uit te wisselen. De kerngroep is ervan overtuigd dat het RDC van grote meerwaarde is. Niet omdat het product zelf zo'n wonder van vernuft is (het is eigenlijk best eenvoudig), maar omdat het werken ermee leidt tot inzichten. De essentie is om het model te gebruiken.

Visie

Het RDC kan als katalysator dienen om een discussie op gang te krijgen over de visie van de instelling. Dit kan helpen een visie te vormen of om een impliciet aanwezige visie expliciet te maken. Zonder een heldere visie op de inrichting van de ICT-organisatie bestaat het risico op wildgroei van systemen en uiteindelijk een stuurloze organisatie.

Nictiz gaat in de werkgroep architectuur drie best practices uitwerken, die de meerwaarde voor informatiemanagers en bestuurders in andere care-instellingen duidelijk maken. Deze best practices voegen we toe aan het RDC 2016.

De onderwerpen die achtereenvolgens uitgewerkt worden zijn:

  • Rationalisering van het applicatielandschap;
  • Het RDC als checklist voor informatiseringprojecten. Denk aan het inrichten van een patiëntenportaal;
  • Het RDC als vertrekpunt voor een complete beschrijving van de architectuur van een care-instelling en de ontwikkeling van visie op ICT in de care-instelling.

Dit zijn ook de onderwerpen voor de komende drie blogs over het RDC. Wilt u meer weten? Reageer op deze blog of mail met jongenelen @ nictiz.nl of duijvendijk @ nictiz.nl.


Deze blog verscheen 15 oktober ook op Trendition.nl


reacties