Blog

Hoe kan Dr. Google een nog betere dokter worden?

15/06/2016

Bij eHealth gaat het vaak over persoonlijke medische data: gegevens die professionals en patiënten vastleggen/uitwisselen, zoals een diagnose, een bloeddruk of de uitslag van een laboratoriumonderzoek. Maar eHealth gaat ook over medische kennis, en de (on)toegankelijkheid daarvan. In de sessie ‘Shared decision making: Changing the relationship between doctor & patient’ tijdens de eHealthweek kwam juist de rol van dat soort informatie aan de orde.

Hulpmiddelen bij gezamenlijke besluitvorming
De sessie besprak de theorie en praktijk van Shared Decision Making ofwel gezamenlijke besluitvorming. Dit is een proces waarin patiënt en arts samen een beleid bepalen dat het beste bij de patiënt past. Denk bijvoorbeeld aan de keuze voor de aanpak van depressieve klachten (lichaamsbeweging of medicatie), of de keuze voor het al dan niet laten uitvoeren van een operatie. Het gaat om belangrijke keuzes van arts en patiënt.

De sprekers demonstreerden via een rollenspel hoe dit er uit zou kunnen zien. Informatie is hierin ondersteunend en steeds vaker digitaal beschikbaar. Dat kan statische informatie zijn, maar ook beeld, geluid en video. Er komt steeds meer interactief materiaal dat helpt bij het maken van de best passende keuze. Deze online hulpmiddelen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en ondersteunen het keuzeproces. Net zoals de kieswijzers bij de verkiezingen helpen deze online keuzehulpen bij het nemen van een beslissing.

Bij dit soort informatie spelen belangrijke vragen. Hoe staat het met de kwaliteit van die informatie? Is het gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek? Hoe onafhankelijk is de informatie? Wordt de informatie op een begrijpelijke manier gepresenteerd, voor grote groepen patiënten? En dan is er nog het verspreidingsvraagstuk. Er is een enorme hoeveelheid informatie, maar hoe komt die zo laagdrempelig mogelijk beschikbaar voor professionals en patiënten? Hoe kan Dr. Google een nog betere dokter worden?

Thuisarts.nl is een goed voorbeeld
Een van de meest succesvolle initiatieven op dat terrein van de laatste jaren is Thuisarts van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Dat zeg ik niet alleen omdat ik zes jaar bij het NHG werkte. Ook de statistieken (dagelijks gemiddeld 80.000 unieke bezoekers) liegen er niet om. Binnenkort verschijnt er wetenschappelijk onderzoek waaruit de (meetbare) invloed van Thuisarts op spreekuurbezoek in kaart wordt gebracht. Steeds meer informatie komt op Thuisarts beschikbaar, waaronder sinds deze week (nieuwe behandelingen in ziekenhuis) ook voorlichting over behandelingen in het ziekenhuis.

Om informatie uit betrouwbare bronnen als Thuisarts gericht bij patiënten onder de aandacht te brengen ontwikkelde sessieleider en KNO-arts Markus Oei Inforium (www.inforium.nl/). Dit wordt ingezet om de patiënt gericht voorlichtingsmateriaal aan te bieden, afhankelijk van behoefte maar bijvoorbeeld ook gekoppeld aan belangrijke momenten: voorafgaand aan een afspraak, na een afspraak of als voorbereiding op een ingreep. Betrouwbare informatie en manieren om die informatie aan patiënten aan te bieden helpen zo het proces van gezamenlijke besluitvorming.

De sessie zat boordevol informatie, sprekers, video’s en aan het eind bespeurde ik bij mezelf de kenmerken van infobesitas. Net als een patiënt na een consult onthoudt de congresbezoeker ook niet alles wat er is gezegd. Gelukkig helpt de techniek.

Kijk de hele sessie online terug