Blog

Blog: pilots gestart met Idensys bij een aantal zorgaanbieders

20/04/2017
Merik Seven is projectleider bij Nictiz. Onder zijn leiding zijn pilots gestart met Idensys bij een aantal zorgaanbieders. Idensys is een nieuwe manier van inloggen. Als iemand inlogt, hoe weet je dan dat hij is wie hij beweert te zijn? Idensys controleert en bevestigt dit. Minister Schippers van VWS heeft hoge ambities voor het gebruik van eHealth. Idensys is daarin een belangrijke stap, vertelt Seven: "In de pilots beproeven we verschillende inlogmiddelen en aanmeldprocedures van verschillende leveranciers. Een veilige en betrouwbare toegangscontrole is essentieel voor het gebruik en de acceptatie van eHealth. Daarbij letten we ook goed op het gebruiksgemak."

Veilig en simpel

Er is veel belangstelling voor eHealth. “Dat is maar goed ook”, zegt Seven. “De online dienstverlening in de zorg loopt achter op die in het bedrijfsleven. Webwinkels bijvoorbeeld doen het uitstekend. Nederland staat in de top vijf van Europese landen met de meeste online aankopen. Terwijl de Nederlander inmiddels gewend is aan online dienstverlening in de retail, geldt dit nog niet voor de gezondheidszorg. Hoewel er steeds meer medische informatie online beschikbaar komt en het aandeel online diensten groeit, blijft het gebruik van eHealth-oplossingen, en daarmee de positieve effecten op de betaalbaarheid en op de kwaliteit van zorg achter.

Een veilige, betrouwbare toegangscontrole kan daar verandering in brengen. Patiënten moeten de meerwaarde van eHealth in hun dagelijks functioneren gaan ervaren. Dat er een zware toegangscontrole verbonden is aan online dienstverlening begrijpen ze wel, maar deze moet hen er niet van weerhouden om gebruik te maken van de mogelijkheden van eHealth. Het mag geen barrière zijn. Daarom is het ook belangrijk dat de nieuwe toegangscontrole eenvoudig is in het gebruik en dat mensen er niet te veel moeite voor hoeven doen. Iedereen is uiteindelijk gebaat bij een veilige en zorgvuldige toegangscontrole tot het digitale domein.”​

Selfie in plaats van face-to-face aan de balie

In de pilots worden aan de zorgorganisatiekant verschillende middelen onderzocht waarmee de patiënt inlogt, zoals een kaart of een mobiele telefoon inclusief SMS. Deze toegangsmiddelen worden beproefd op uiteenlopende websites en apps van diverse zorgorganisaties, via laptop of desktop en via mobiele apparaten, zoals tablets en smartphones.

De online toegangscontrole voor deelnemers aan de gebruikerskant is nu nog bewerkelijk. Eerst moeten ze zich registreren bij een balie en zodra de digitale sleutel van Idensys beschikbaar is, moeten ze opnieuw langskomen om die op te halen. Pas daarna hebben ze toegang tot het digitale domein. Dan kunnen ze in principe ook van alles doen, vertelt Seven.

“Idensys is het resultaat van een samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven en wordt breed getest. Een deelnemer kan niet alleen terecht bij een zorgverlener die deelneemt aan de pilot, maar ook bij de overige deelnemers in de overheid of het bedrijfsleven, zoals de Belastingdienst, KPN of de gemeente Rotterdam. Overigens wordt er ook al onderzocht of de face-to-face identificatie aan de balie vervangen kan worden door verzending van een selfie vanaf een smartphone. Dat is ook weer innovatie.”

Duidelijkheid over kosten

Om Idensys tot een succes te maken is er snel duidelijkheid nodig over de kosten. Hoe zorg je ervoor dat iedereen toegang krijgt tot een digitale sleutel, ook de mensen met een smalle beurs? Want het is net zoiets als een paspoort aanschaffen volgens Seven: “Het is belangrijk dat de overheid duidelijk maakt dat ze met Idensys verder wil. Dat betekent dat het betaalbaar moet zijn voor iedereen.

De bewaking en inzet van de digitale identiteit is een van de grootste uitdagingen van de komende tijd. Met een nieuwe, veilige toegangscontrole kan de burger-patiënt zijn online leven nog beter inrichten. De Idensys-pilots in de zorg gaan ervaringen opleveren en nieuwe inzichten, waarmee we verder kunnen. Daarmee komt de vervulling van de eHealth-ambities van minister Schippers weer een stap dichterbij.”