blog photo
Door:  Lies van Gennip
13-01-2016
0

In het nieuws van deze week gaat het veelvuldig over de hoge en deels onnodige administratieve lasten in de gezondheidszorg en hoge kosten die daarmee gepaard gaan. Ziekenhuizen geven tientallen miljoenen euro’s uit aan veel verschillende registraties van kwaliteit, zo toont onderzoek van KPMG aan, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Dit kost veel tijd die ten koste gaat van de aandacht voor de patiënt.

Een veelgehoorde oplossing in reacties op het onderzoek is het verminderen van de registraties door overbodige onderdelen niet meer vast te leggen. Volgens Nictiz is dit slechts een deel van de oplossing en zit de crux hem ook in het verbeteren van de registratie en het gebruik. En wel volgens het principe van eenduidige en eenmalige vastlegging van informatie in het primaire zorgproces en het meervoudig gebruik ervan:

  •     voor het meten van de kwaliteit van zorg;
  •     voor uitwisseling met andere zorgaanbieders ten behoeve van continuïteit van zorg;
  •     voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek;   
  •     voor het afhandelen van administratieve processen binnen een zorginstelling.

Om dit in de praktijk te brengen zijn landelijke afspraken nodig over het gebruik van (internationale) standaarden voor de inhoud van de gegevens die we vastleggen en de wijze waarop we dit doen. Maar zeker ook over het inrichten van informatiesystemen van zorgaanbieders en het harmoniseren van de 150-200 kwaliteitsregisters in ons land. Maar dit kan alleen bereikt worden als de zorgprofessional en de patiënt ook gestimuleerd wordt bij de verbeterde wijze van registreren én het meervoudig gebruik van informatie.

Nictiz werkt dagelijks aan oplossingen om hier een bijdrage aan te leveren. Bijvoorbeeld in samenwerking met de NFU binnen het programma Registratie aan de Bron. Daarnaast ondersteunt het Terminologiecentrum van Nictiz de zorgprofessionals onder andere bij het gebruik van (internationale) standaarden.

Alleen door het maken van de juiste afspraken en het naleven ervan, kunnen administratieve lasten verminderd worden en kan toch meerwaarde gehaald worden uit de informatie die we wél vastgelegd is. Zo houden professionals meer tijd over voor het leveren van goede zorg aan hun patiënten.

In december 2015 besteedde ik ook aandacht aan toenemende registratielast in de zorg in Nederland naar aanleiding van een rapport van OESO. Hieruit blijkt dat Nederland achter loopt in hergebruik van data.


reacties