Blog

Online inzage groeit door

11/01/2018

​Zo’n vijf jaar geleden was er nog veel discussie over of we patiënten überhaupt wel online inzage in hun dossier moesten geven. Inmiddels kun je bij 34 ziekenhuizen online je gezondheidsgegevens inzien. En dat aantal groeit snel, zo blijkt uit de nieuwe update van hoeonlineisjouwziekenhuis.nl. Maar het hebben van een portaal leidt niet automatisch tot betere zorg. Hoe zorg je dat het meerwaarde krijgt?

​6 nieuwe patiëntportalen in 4 maanden

Anderhalf jaar geleden ben ik gestart met het monitoren van het aantal patiëntportalen met online inzage bij ziekenhuizen om inzicht te hebben in de stand van zaken en de vooruitgang. In juli 2016 hadden 22 ziekenhuizen een patiëntportaal. Dit was een kwart van de ziekenhuizen. Een jaar later, in augustus 2017, bleek dit aantal gestegen te zijn naar 28. En in de afgelopen vier maanden kwamen er weer 6 patiëntportalen met online inzage bij. Een snelle stijging waarmee het totale aantal op 34 komt.

Op de website hoeonlineisjouwziekenhuis.nl heb ik inzichtelijk gemaakt welke ziekenhuizen een patiëntportaal hebben, welke functionaliteiten zij beschikbaar stellen en of je als patiënt goed geïnformeerd wordt over de mogelijkheden. 22 Ziekenhuizen bieden bijvoorbeeld inzage in medicatieoverzicht en 31 in onderzoeksgegevens zoals laboratoriumresultaten. Onderdeel van de website is de overzichtskaart waarin je kunt zien of je eigen ziekenhuis een portaal met online inzage heeft, en zo ja wat er dan allemaal op dat portaal te vinden is.

​2018: het aantal gaat verder stijgen

Over een half jaar steekt Nictiz opnieuw de thermometer in de websites van ziekenhuizen. Ik verwacht een verdere stijging, mede dankzij stimuleringsmaatregelen zoals het VIPP-programma​. Op verschillende websites kondigen ziekenhuizen aan dat ze in 2018 een patiëntportaal zullen lanceren met online inzage. Daarnaast geven ziekenhuizen – die nu een portaal hebben dat enkel is gericht op bijv. afspraken maken – dat ze hun functionaliteiten uit gaan breiden met online inzage.

​Binnenkort: Handboek met praktische tips en meer

Het afgelopen jaar hebben we als Nictiz mensen geholpen bij het succesvol organiseren van online inzage bij ziekenhuizen. Ik merkte bij de verschillende kennisbijeenkomsten dat er grote behoefte was aan sparren en het delen van ervaringen over de hoe-vragen. Vragen als ‘hoe zorg je dat online inzage echt meerwaarde krijgt voor patiënten en zorgverleners?’ en ‘hoe betrek je het in de gesprekken tussen hen?’ kwamen voorbij. Projectleiders en andere betrokkenen van ziekenhuizen gingen elkaar dingen vragen, ervaringen delen, hoe-doe-jij-dat-jes achterhalen etc. Alle tips, eerlijke verhalen, succesfactoren en struikelblokken wilde ik heel graag vastleggen en delen. Daarom ben ik een handboek gaan schrijven. Een praktisch document dat ziekenhuizen gaat helpen om het traject van online inzage vorm te geven met betrokkenheid van ervaringsdeskundige patiënten en met als uiteindelijk doel: betere gezondheid door betere informatie en een beter gesprek tussen arts en patiënt. Het is geschikt voor ziekenhuizen die net gaan starten, maar zeker ook voor ziekenhuizen die al zijn gestart en het portaal willen doorontwikkelen omdat ze nog onvoldoende meerwaarde weten te realiseren. Het regelen van online inzage is namelijk geen technische bezigheid. Het past in een nieuwe vorm van zorg, zorg met meer patiëntparticipatie. Binnenkort kunt u het handboek van de Nictiz website downloaden. Ik ben benieuwd wat ons in 2018 op dit gebied verder te wachten staat.

* Als u een best practice/tip heeft die wat u betreft niet in zo’n handboek mag ontbreken, mail me dan: schreuder@nictiz.nl.