Blog

Patiëntportalen delen is het nieuwe vermenigvuldigen

04/11/2016

Uit ons onderzoek blijkt dat inmiddels een op de vier ziekenhuizen een patiëntportaal heeft. Op de nieuwe website ‘HoeOnlineIsJouwZiekenhuis.nl‘ is precies te zien welke ziekenhuizen dit zijn (status juli 2016) en wat de portalen de patiënt te bieden hebben. Het invoeren van zo’n portaal is voor een ziekenhuis niet eenvoudig; het is een uitdagend verandertraject.

Patiënten krijgen sneller en makkelijker informatie over bijvoorbeeld uitslagen van onderzoeken, wat voor hun zorgverlener soms even wennen is. De koplopers moesten zelf het wiel uitvinden, maar een aantal van deze ziekenhuizen staat nu klaar om hun ervaringen te delen met collega-instellingen. Die houding is belangrijk in een tijd dat delen het nieuwe vermenigvuldigen is. Een van de vooruitstrevende zorginstellingen die graag haar ervaringen uitdraagt, is het UMC Utrecht. Samen met dit ziekenhuis organiseert Nictiz op 15 december een kennismiddag over online inzage.

Veel mensen willen online hun gegevens inzien

De laatste keer dat ik een onderzoekje moest ondergaan in een ziekenhuis, kreeg mijn huisarts een brief over de uitkomst. Zelf heb ik die brief nooit gezien. Op zich niet zo’n probleem, want de huisarts heeft me keurig laten weten dat ik me nergens zorgen over hoefde te maken. Toch een beetje gek, want die brief ging tenslotte over mij.

Dat zou tegenwoordig anders moeten kunnen, zou je denken, en dat is ook zo. Bijvoorbeeld met een patiëntportaal, waar je als patiënt je eigen gegevens kunt inzien. Online inzage in hun medische gegevens is iets dat veel Nederlanders best graag zouden willen, zo blijkt jaar op jaar uit eHealth-monitor van Nictiz en het NIVEL. In 2015 wilde ruim twee op de vijf zorggebruikers graag inzage via internet in het eigen dossier. Maar nog weinig mensen krijgen dat momenteel.

Steeds meer artsen vinden het een goed idee

Artsen staan langzaam maar zeker meer positief tegenover online inzage voor patiënten. Terwijl in 2015 nog 40 procent van de medisch specialisten dit gewenst vond en 49 procent ongewenst, vond in 2016 al 49 procent inzage gewenst en nog slechts 33 procent ongewenst. Onder artsen vinden voorstanders van inzage dat het de betrokkenheid van de patiënt bij de behandeling vergroot en dat het regie en zelfmanagement bij de patiënt versterkt. Tegenstanders zijn bang dat het bij de patiënt onnodig zorgen en misverstanden zal oproepen.

Ook Minister Schippers wil online inzage…

Minister Schippers heeft online inzage tot doelstelling 1 van haar drie eHealth-doelstellingen gebombardeerd. Vóór 2020 moet 80 procent van de chronisch zieken en 40 procent van de rest van de Nederlanders online toegang hebben tot zijn medische gegevens en die gegevens desgewenst kunnen gebruiken in mobiele apps en internetapplicaties. Onlangs is bovendien de Wet cliëntrechten bij de verwerking van gegevens de Eerste Kamer gepasseerd, waardoor het recht op online inzage ook wettelijk wordt vastgelegd.

Versnelling van de toegang

De komende jaren is een versnelling te verwachten als het gaat om patiëntportalen. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft het VIPP-programma aangekondigd: versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional. Minister Schippers investeert er 105 miljoen euro in. Een van de doelen is dat iedere zorginstelling op 31 december 2019 een beveiligd patiëntportaal heeft en/of een link naar een Persoonlijke Gezondheidsomgeving “waarin de zorginstelling gestandaardiseerd medische gegevens voor de patiënt kan uploaden”.

Kennisdeling over portalen

Werk aan de winkel dus voor de ziekenhuizen. Maar dan is het fijn om te weten hoe je kunt beginnen en wat je te wachten staat. Het UMC Utrecht heeft over de ervaringen met hun portaal gepubliceerd en organiseerde hierover al diverse kennismiddagen die druk werden bezocht. Inmiddels is er ook een film over de ervaringen, die in een notendop de belangrijkste aandachtspunten voor het veranderproces schetst. Zie ook https://www.youtube.com/watch?v=xtmFbI2EC7s&feature=youtu.be.

Donderdag 15 december, kennismiddag ‘Online inzage, hoe regel ik dat?!’

Om de kennisdeling verder te brengen, slaan UMC Utrecht en Nictiz nu de handen ineen. Dus wil je praktische tips over hoe je online inzage kunt regelen? Noteer dan donderdag 15 december in je agenda. Dan organiseert het platform Patiënt & eHealth van Nictiz de kennismiddag ‘Online inzage, hoe regel ik dat?!‘. Verschillende ziekenhuizen en een ggz-instelling delen hun praktijkverhalen en geven inzicht in de ‘lessons learned’. Hierbij staan de veranderkundige uitdagingen centraal. Daarnaast zijn er workshops over onder andere de samenwerking met patiënten, de rol van de zorgverlener en juridische aspecten. Zo brengen we samen de online inzage voor iedereen langzaam maar zeker dichterbij. En met een beetje geluk kan ik volgende keer mijn brief ook zelf nalezen.

Johan Krijgsman, manager Monitoring en TrendITion bij Nictiz