blog photo
Door:  Marinka de Jong
24-01-2013
0

​Als ik het woord eHealth laat vallen, dan heeft iedereen het over ‘samenwerken moet’ en ‘waarom het wiel opnieuw uitvinden?’ Velen hebben er de mond vol van. Ook de leden van het platform ‘Patiënt en eHealth’ geloven in samenwerking. Samenwerking om de uitdagingen die opschaling van eHealth toepassingen voor patiënten in de weg staan het hoofd te bieden.

Ondanks geloof en overtuiging is de praktijk weerbarstiger. Hoe moeilijk blijkt het steeds om buiten je eigen hokje te denken, om niet ‘op de data te gaan zitten’ en om bedrijfsgevoelige informatie te delen met je ‘concurrent’. Ik durf het gezegde ‘het is trekken aan een dood paard’ gelukkig nog niet in de mond te nemen, maar af en toe ligt het op mijn lippen. Geef ik dan op? Nee, zeker niet, daarvoor ligt de zorg en vooral de patiënt me teveel aan het hart.

Nek uitsteken

Daarom kijk ik liever naar de dingen die wel gebeuren en bewonder de mensen die keer op keer hun nek uitsteken. Die bij nacht en ontij nieuwe versies van stukken sturen, die hun werkdagen omgooien om een sessie bij te wonen. Op een regionale bijeenkomst vorige week tastten partijen in de zorg voorzichtig af of er openingen en mogelijkheden zijn voor een patiëntenportaal in de regio. Een digitaal medicatieoverzicht bij ontslag uit het ziekenhuis levert voor een apotheker al veel winst op. Als de volgende stap is dat de patiënt mee kan kijken via een portaal, dan is dat fantastisch. Stapje voor stapje wordt eHealth op deze manier een stukje verder op weg geholpen.

Patiëntenportalen

De afgelopen jaren heeft het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit (iBMG) onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van patiëntportalen. iBMG heeft daarbij vooral gekeken naar regionale ontwikkelingen. En inderdaad als ik terugblik op de regionale bijeenkomst dan geloof ik dat regionale samenwerking een goede stap vooruit is.

Seminar

Samen met iBMG organiseer ik vanuit het programma Patiënt en Zelfmanagement van Nictiz een seminar: ‘Patiëntportalen van beleid naar praktijk …. en weer terug’. In deze bijeenkomst komen onder andere de uitdagingen voor portalen in de regionale setting aan bod. Als u echt wil samenwerken en net als ik gelooft in oplossingen op kleinere, regionale schaal, neem dan deel aan het seminar op 13 februari aanstaande: think big, act small!

Deze blog is 24 januari 2013 ook gepubliceerd op DigitaleZorggids.nl.


reacties