blog photo
Door:  Arina Burghouts
16-09-2015
0

Het Trendboek 'Spelen met de zorg vanmorgen' van TrendITion heeft een groot aantal zorgverleners, beleidsmakers, studenten en andere geïnteresseerden aan het denken gezet over eHealth en de toekomst van de zorg. eHealth wordt als kans gezien voor een betere patiënt arts-relatie. Maar er zijn ook vragen. Een halfjaar na het uitbrengen van het boek blikken Nienke Beekers en Arina Burghouts, beide adviseur eHealth bij Nictiz, terug op de reacties.

De auteurs van het Trendboek 'Spelen met de zorg van morgen' hebben zeven scenario's en kansen en belemmeringen beschreven. Deze onderwerpen zijn zelfmetingen, PGD's, risicomanagement in de wijk, domotica, online beoordelingen, online zorgconsulten en online GGZ. U kunt het hele boek downloaden vanaf de Nictiz-website.

Het Trendboek is 17 maart gelanceerd op de Zorg&ICT beurs. De bezoekers toonden erg veel belangstelling voor het boek. Ruim 150 mensen hebben reacties op stellingen naar aanleiding van het boek achtergelaten. Na de vuurdoop op deze beurs trok het TrendITion-team het land in voor gedachte-experimenten op presentaties en workshops en de redactie verzorgde gastcolleges op MBO-scholen, HBO-scholen en universiteiten.

Waarzegger
Eén van de vragen die aan de deelnemers van onze workshops werd gesteld is: Wat zou u vragen aan een waarzegger over de toekomst van eHealth? Het antwoord 'wat is het gouden verdienmodel?' is veel genoemd. Een andere veelgestelde vraag is of eHealth nu echt de kwaliteit van leven voor patiënten verbetert. Kennelijk zijn er weinig zichtbare voorbeelden van eHealth-toepassingen die renderen. Dit komt overigens overeen met de conclusies van de eHealth-monitor 2014​.

De in eHealth-geïnteresseerde bezoekers van onze workshops , colleges of presentaties kwamen zelf met ideeën voor het succesvoller maken van eHealth: namelijk door patiënten en zorgverleners sámen eHealth te laten ontwikkelen en implementeren en door eHealth leuker te maken, bijvoorbeeld in games. De meerwaarde van eHealth zou volgens verschillende deelnemers moeten zitten in het sneller kunnen stellen van diagnoses en het op afstand actie kunnen ondernemen. Ook denken ze dat door eHealth de zorg toegankelijker wordt en de patiënt meer en vaker zelf de regie heeft.

Nieuwe vragen
Het versterken van de eigen verantwoordelijkheid van patiënten zien veel deelnemers als kans. Een andere verandering die een grotere adoptie van eHealth met zich mee zal brengen is dat er meer tijd aandacht is voor relevante vragen van de patiënt. Wat opvalt is dat beleidsmedewerkers vrezen dat het persoonlijk contact zal verdwijnen. Huisartsen geven juist aan dat zij verwachten dat ze méér 24/7 zorg moeten verlenen, dat ze meer moeten geruststellen, dat ze meer via teleconsultatie moeten regelen, dat ze een periode meer werk krijgen en dat ze hun werk meer samen met de patiënt doen. Voor het 24/7 zorg verlenen en het via tele-consultatie zorg verlenen voelen ze zich nog niet altijd goed uitgerust.

Nadenken over de toekomst en vragen die nu spelen, levert altijd nieuwe vragen op. Bijvoorbeeld over de werkdruk, gaat deze toenemen of juist afnemen bij het inzetten van meer eHealth? Studenten verpleegkunde gaven aan dat ze nog niet zo'n goed beeld hadden van hoe ze dan zorg zouden moeten verlenen als ze niet fysiek in de buurt van een patiënt zijn. Wat voor beroep hebben zij dan later precies? Wordt de zorg niet heel erg onpersoonlijk? Wordt er door alle data die een patiënt straks verzamelt nog wel naar de mens als geheel gekeken? En gaat de ethiek straks de grenzen van mogelijkheden bepalen?

Deze blog is op 19 september gepubliceerd op de website van TrendITion.


reacties