Blogs

Het schriftje van de thuiszorg

Iedereen die bij mevrouw Jansen langs komt, schrijft er belangrijke zaken in op. Voor iedereen toegankelijk, op een vaste plek en in het gezelschap van een pen. Ik heb het over het schriftje van de thuiszorg op de keukentafel. Ontzettend handig maar er kleven ook nadelen aan.

Charlotte Schreuder

Vooruitgang door stil te staan

De wekker gaat, ik draai me nog een keer om en hoor: “Goedemorgen meneer Faber, ik zie dat u net wakker bent. Denkt u eraan dat u straks muziekles heeft? De les begint om 10.00 uur. Er zijn geen vertragingen op uw route. Fijne dag gewenst!” Best handig zo’n systeem dat mij informeert over mijn planning en activiteiten. Tenminste, dat vind ik nu en alleen maar zolang ik zelf kan kiezen of ik de mededelingen wil horen en de meldingen ook kan uitzetten.

Michiel Faber

Iedereen is ‘van de e-health’

E-health is al een niet weg te denken onderdeel van de zorg dus zijn we niet allemaal ‘van de e-health’?

Britt van Lettow

Tijd voor een rentmeester AI in de zorg

AI in de zorg is hot, maar betrouwbare AI valt of staat met de kwaliteit van de medische data. En wie gaat daar over?

Henk Hutink

Ik ga op reis en ik neem mee … mijn patiëntsamenvatting?!

Roos Dalstra gaat op reis naar Spanje. Ze is graag voorbereid en bedenkt wat ze moet doen in het geval ze daar ongeplande zorg nodig heeft. In een fictieve toekomstschets speelt Roos Dalstra een belangrijke rol bij de informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals over de grens. Marianne Voogt behandelde dit onderwerp in haar masterscriptie en schreef er een bijbehorende blog over.

Elise Peters

Duivels data dilemma bij AI

Betere gezondheid door betere informatie, dat wil iedereen. Toch staan jij en ik voor een duivels data dilemma. Een dilemma waarvan je waarschijnlijk het bestaan nog niet wist. Waar heb ik het dan over?

Henk Hutink

E-health vraagt om vertrouwen en dat is een kostbaar goed

De E-healthweek 2019 was een mooie week, met veel initiatieven, voorbeelden en verhalen. Centraal stond verbinding en vertrouwen. Dat e-health leeft is gebleken. Bij de openingsmanifestatie van de zaten zeker 2.000 mensen in de zaal en er waren meer dan 280 activiteiten door het hele land. Iedereen wil gezamenlijk nadenken over de zorg van nu, morgen en de toekomst.

Britt van Lettow

Het nut van internationale onderdompeling

Verschillende landen hebben verschillende zorgsystemen en verschillende manieren van werken. De ene manier is niet noodzakelijkerwijs beter dan de andere manier, het is gewoon anders. Een internationale onderdompeling tijdens HIMSS19 opent je ogen.

Conchita Hofstede

E-health is geen haarlemmerolie voor verbetering van zorg

E-health biedt hoogstens tools die – mits goed werkend en inpasbaar – kunnen bijdragen om zorgprocessen beter, efficiënter of veiliger te maken.
Op 8 november presenteren wij de zesde eHealth-monitor die, zoals gebruikelijk door de minister wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. De monitor wordt ongetwijfeld meegenomen in de discussies in de Tweede Kamer dit najaar over digitalisering van de zorg. Minister Bruins heeft op 15 oktober jongstleden aangekondigd met een brief te komen over zijn ambities op het gebied van informatie-uitwisseling, digitale infrastructuur, standaarden en interoperabiliteit. Naar aanleiding van moties die in juni 2018 zijn aangenomen, geeft hij in die brief ook aan in te gaan op instrumenten om meer regie en versnelling te realiseren.

Lies van Gennip

Dubbelzinnig, u of ik?

Heeft u er weleens bij stilgestaan dat de betekenis van door u gebruikte begrippen niet voor uw collegae hetzelfde is? In het dagelijks leven moeten we vaak lachen om spraakverwarring maar in de zorg kan spraak- of begripsverwarring tot ernstige situaties leiden. Een HALS-dilemma, en dat deel ik graag met u.

 

Pim Volkert

De wereld achter het ontstaan van de eHealth-monitor: onderzoek en analyse

De inzet van e-health is veel meer dan het invoeren van een nieuwe techniek of een gadget in de Nederlandse zorg. Het is een maatschappelijke innovatie waarbij menselijke, organisatorische en omgevingsaspecten van groot belang zijn. Sinds 2013 onderzoeken Nictiz en het Nivel de beschikbaarheid en het gebruik van e-health in Nederland. Jaarlijks worden de onderzoeksresultaten gebundeld in een rapport: de eHealth-monitor.

Myrah Wouters

Nederlandse zorginfrastructuur nog niet klaar voor VBHC

De Nederlandse zorginfrastructuur is niet klaar voor uitkomstgerichte zorg, maar we zijn al wel een heel eind. Nederland heeft een goede uitgangspositie om ook internationaal qua uitkomstgerichte zorg een toppositie te verwerven.

Lies van Gennip

Samen beslissen in de spreekkamer vraagt om standaardisatie

Wat is voor mij de ‘beste’ behandeling? Stelt u zich eens voor, u heeft last van uw rug en er is een hernia gediagnosticeerd. U hoort van vrienden verschillende verhalen over ‘de beste behandelmethode’…

Henk Hutink

COPD-patiënt Petra gaat goed voorbereid op digitale zorgreis

Blog van Gert Koelewijn over hoe de informatiestandaard Ketenzorg en het programma MedMij elkaar kunnen versterken.

Gert Koelewijn

De toekomst van e-health

Als een echte ‘millennial’ gebruik ik Engelse woorden, terwijl ik Nederlands praat. Ik maak een ‘checklist’ met ‘to-do’s’ voor mijn onderzoek en praat met een ‘consultant’ over de mogelijke impact van ‘eHealth’. Wij zijn ons niet altijd bewust van de internationalisering in de Nederlandse taal, totdat wij buiten onze vissenkom gaan kijken en van een afstandje zien wat er eigenlijk gebeurt.

Henk Hutink

De wereld achter het ontstaan van de eHealth-monitor

De inzet van e-health is veel meer dan het invoeren van een nieuwe techniek of een gadget in de Nederlandse zorg. Het is een maatschappelijke innovatie waarbij menselijke, organisatorische en omgevingsaspecten van groot belang zijn. Sinds 2013 onderzoeken Nictiz en het Nivel de beschikbaarheid en het gebruik van e-health in Nederland. Jaarlijks worden de onderzoeksresultaten gebundeld in een rapport: de eHealth-monitor.

Myrah Wouters

Hoogste tijd voor digitaal bereikbare huisartsen

Blog van Rosalie van Meer naar aanleiding van het beschikbaar stellen van het handboek: E-consult hoe regelen we dat? Het e-consult is in haar ogen een welkome uitbreiding van e-health-diensten die voor alle partijen winst gaat opleveren!

Marinka de Jong

FwietFwiet, deze pil slik ik niet

Blog van Charlotte Schreuder over onlosmakelijke duo’s: de scheidsrechter en de videoref. De zorgverlener en de patiënt. Duo’s die samen verder komen dan alleen.

Charlotte Schreuder

Coolblue in de zorg

Dingen zijn zoals ze zijn, maar zorg kan beter door te redeneren vanuit VBHC. Mijn advies: zoek de disruptie op en ga met een kleine integrated practice unit hiermee aan de slag.

Henk Hutink

CMIO essentieel voor digitalisering in de zorg

die een brugfunctie kan vervullen tussen ICT en de gebruiker in de zorg een must … Blog van Elise Peters over ‘CMIO essentieel voor digitalisering in de zorg…

Elise Peters

Doorbraak in digitalisering huisartsenzorg nodig

algemeen best tevreden: de systemen doen wat zij nodig hebben voor hun dagelijkse praktijk … van Lies van Gennip over de noodzaak van een doorbraak in digitalisering huisartsenzorg…

Lies van Gennip

Opschaling e-consult vraagt om grenzenwerk

moet je toch even de rust en tijd nemen om na te denken over vragen als: Voor wie en voor welke vragen en situaties is het e-consult geschikt … Het goede nieuws is dat veel …

Bettine Pluut

Kwaliteitsregistraties behoeven aanpassing

‘Ziekenhuizen boycotten kwaliteitsregistraties’. IKNL en DICA liggen al jaren in de clinch, zo meldde Zorgvisie recentelijk. Zorgverzekeraars Nederland stuurde in december 2017 een brief naar de vaste Kamercommissie van VWS over de kwaliteitszorg in Nederland en SP-Kamerlid Nine Kooiman stelde in diezelfde maand vragen over het ‘terugkopen van gegevens van kwaliteitsregistraties door ziekenhuizen’. Dit is slechts een greep uit de berichten over knelpunten bij de kwaliteitsregistraties. Door deze kwesties dreigt het gevaar dat noodzakelijke veranderingen over het hoofd worden gezien.

Henk Hutink

Samenwerking zorgt voor betere online en offline zorg

interactie met patiënten geweldige ideeën geeft voor een beter portaal én voor betere zorg… Als dat offline niet op orde is, gaat dat online direct zichtbaar worden …

Jaco van Duivenboden

Met blockchain alleen geen betere zorg

Gaat het nou nog wat worden met blockchain in de zorg… schreef een blog op zorgvisie.nl over blockchain in de zorg: ‘Ik kan geen toekomst voorspellen, maar het wordt hoe dan ook …

Jaco van Duivenboden

Online inzage groeit door

Zo’n vijf jaar geleden was er nog veel discussie over of we patiënten überhaupt wel online inzage in hun dossier moesten geven. Inmiddels kun je bij 34 ziekenhuizen online je gezondheidsgegevens inzien. En dat aantal groeit snel, zo blijkt uit de nieuwe update van www.hoeonlineisjouwziekenhuis.nl.

Charlotte Schreuder

Grote meerderheid verpleegkundigen en verzorgenden positief over standaardisatie

Lisanne van der Molen

Patiënt & Big Data: Is de patiënt klant of product?

Lies van Gennip

E-consult heeft nog lange weg te gaan

​Digitale communicatie is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. We lezen kranten en boeken steeds vaker digitaal, e-mailen dagelijks en wisselen beeldmateriaal makkelijk uit via ‘de cloud’. Maar wanneer het op onze gezondheid aankomt, pakken we de telefoon voor een afspraak of een uitslag en bezoeken de arts tijdens kantoortijden voor een consult.

Myrah Wouters

Een informatiestelsel voor en door de patiënt

Zo kunnen uitgevonden wielen overgenomen worden en kunnen we echt zeggen Nederland heeft een duurzaam informatiestelsel, vóór en dóór de participerende patiënt…

Marinka de Jong

Geen Keuringsdienst voor e-health

Maar hoe weet je of die … door de NHS goedgekeurde app. Een keurmerk voor eHealth-instrumenten is te kostbaar en te complex … Helaas bereiken dit soort lijsten nog geen breed publiek …

Jaco van Duivenboden

Eerlijke informatie over eHealth

Informatie over de (beoogde) voordelen van eHealth-diensten zoals online inzage is makkelijk te … Op die manier kunnen zorgverleners op een eerlijke manier de voor- en nadelen afwegen …

Marinka de Jong

Blog: pilots gestart met Idensys bij een aantal zorgaanbieders

Geen expert beschikbaar.

Hoe wordt eHealth gewone zorg?

Het wordt hoog tijd eHealth als gewone zorg te behandelen … een gastblog op Smarthealth.nl over hoeeHealth steeds meer gewoon onderdeel wordt van de zorg

Jaco van Duivenboden

De Ehealthweek: het is net carnaval!

DeE-health-weekis afgesloten en ik blik graag terug … Blog van Marinka de Jong over dedeE-health-week #ehw18 https://www.nictiz.nl/blog/de-ehealthweek-het-is-net-carnaval…

Marinka de Jong

Het eConsult verdient een extra impuls

Dat is nodig als we het eConsult in 2017 samen een nieuwe impuls willen geven zodat de belofte van gemak en tijdsbesparing voor een grotere groep mensen de praktijk wordt …

Geen expert beschikbaar.

Patiënt onmisbaar bij realiseren online inzage

leidmotief voor de middag neer: patiënten zijn onmisbaar om onlineinzage dusdanig aan te bieden dat ze het … Blog Lies van Gennip over bijeenkomst ‘OnlineInzage, hoe …

Lies van Gennip

Patiëntportalen delen is het nieuwe vermenigvuldigen

Die houding is belangrijk in een tijd dat delen het nieuwe vermenigvuldigen is. Een … De komende jaren is een versnelling te verwachten als het gaat om patiëntportalen…

Geen expert beschikbaar.

Het RDC als checklist voor projecten

Of je het RDC nu wilt gebruiken als kapstok voor toezicht binnen je organisatie of als checklist voor projecten, het RDC is een nuttig instrument bij veranderingen in …

Lisanne van der Molen

eHealth: handig of kwakzalverij?

Dat maakte de NHS vorige week … evaluatie van de kwaliteit bij eHealth.Handige links​ ​Uitzending Nieuwsuur over eHealth hype of zorgrevolutieGGD AppstoreDigitale Zorg GidsTrimbos …

Jaco van Duivenboden

De vrijblijvendheid is voorbij

Door: Lies van Gennip 16-06-2016 0 … Het is elke keer weer verrassend hoe gemeenschappelijk de …

Lies van Gennip

Hoe kan Dr. Google een nog betere dokter worden?

De sprekers demonstreerden via een rollenspel hoe dit er uit zou kunnen zien … En dan is er nog het verspreidingsvraagstuk … Thuisarts.nl is een goed voorbeeld …

Jaco van Duivenboden

What’s next the fax exit

Het faxen van gevoelige medische informatie is in veel praktijken aan de orde van de dag … woensdag deelnemen aan een sessie ‘What’s next’ met de Amerikaanse Nick Adkins, bekend om …

Jaco van Duivenboden

Uitdaging: anders omgaan met zorginformatie

De grote uitdaging in de informatiearchitectuur ligt de komende tijd bij de vraag hoe we onze gebruikers (zorgverleners) anders laten omgaan met (zorg)informatie …

Fred Smeele

Zorginformatiebouwstenen: voorwaarde voor eenduidige zorginformatie

​Goede informatievoorziening in de zorg is een uitdaging. Die is in het zorgproces nodig tussen zorgverlener en patiënt én om de kwaliteit van zorg te meten (kwaliteitsregistraties). De actualiteit toont de urgentie.

Fred Smeele