Blogs

Waarom Mars zo dichtbij is en de eigen regio zo ver weg

Het realiseren van gegevensuitwisseling in de zorg zou als een Mars-missie moeten zijn: één team, één doel, met financiering gericht op het realiseren van dat ene doel.

Conchita Kleijweg

Een verborgen kant van SNOMED

Een blog over SNOMED. Deze keer eens niet over het belang van SNOMED als terminologiestelsel voor de zorg. Hoewel we dat natuurlijk niet vaak genoeg kunnen onderstrepen. Deze keer wil ik het hebben over SNOMED als ontologie. Eén die bovendien compatibel is met de standaard OWL (Web Ontology Language). Een aspect dat tot nu toe vaak onderbelicht is gebleven. Ten onrechte, want ook dit is een groot voordeel van SNOMED.

Feikje Hielkema-Raadsveld

Niet alleen de medische gegevens zijn belangrijk voor zorgverleners

Komt een vrouw bij de dokter. Mevrouw Govers, 89 jaar, meldt zich met een klapvoet bij de neuroloog. Daar blijkt dat het niet om een onschuldige hernia gaat, maar om een kwaadaardige tumor die de rugzenuwen beknelt. Na zo’n heftige diagnose is het centraal stellen van patiënten, uitkomstgerichte zorg en samen beslissen van groot belang. Dat geldt voor elke patiënt en helemaal voor patiënten als Mevrouw Govers, die niet altijd zelf in staat zijn de juiste informatie te verschaffen of alle gevolgen van hun beslissingen te overzien. Het programma Uitkomstgerichte Zorg (zie inzet) biedt hiervoor uitkomst.

Britt van Lettow

AI-oplossingen in de zorg, wat haal je eigenlijk in huis?

Wie een computer aanschaft, weet wat erin zit en wat het apparaat kan. Je kunt het allemaal nalezen in de gebruiksaanwijzing. Hoe groot is de harde schijf, uit hoeveel gigabyte bestaat het werkgeheugen, wat is de kloksnelheid? Voor AI-oplossingen in de zorg ligt dat heel anders. Er bestaan geen afspraken met softwareleveranciers om inzage te geven in de inhoud van een AI-product. In de wet is dit nog niet geregeld. Kortom, als je een AI-oplossing aanschaft, weet je vaak niet precies wat je in huis haalt. Een gecertificeerde informatiebijsluiter kan uitkomst bieden.

Henk Hutink

De WEGIZ geen doel op zich, maar wel nodig

Minister Van Ark heeft het wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz) ingediend bij de Tweede Kamer. Een grote stap in een traject dat al lang loopt. Deze wet heeft tot doel om aangewezen digitale gegevensuitwisselingen tussen zorgaanbieders te verplichten. De Wegiz is ‘de stok’ waar het veld om heeft gevraagd, na een lange periode van ontwikkelen, experimenteren, verleiden en vrijwillig implementeren van standaarden om tot digitale uitwisseling van patiëntgegevens te komen.

Leonique Niessen
Leonique Niessen

Missie voor Artificial Intelligence

Van 25 tot 27 januari 2021 vond de Dutch Virtual Mission Artificial Intelligence France plaats.
Speerpunten tijdens deze virtuele bijeenkomst waren onder andere: ontwikkelingen op het gebied van AI verkennen, samenwerkingen realiseren tussen bedrijven en kennisinstellingen en opschalen van AI-oplossingen.

Laura Weijenberg

SNOMED CT: meer dan een terminologiestelsel

SNOMED is met name bekend als middel voor gestructureerde registratie van relevante patiëntinformatie. Maar SNOMED biedt meer mogelijkheden, zoals statistische analyse.

Sander Mertens

Informatiesystemen voor en door de zorgverlener

‘En daarmee is de cirkel rond. Aan het eind van het proces van digitalisering zitten zorgverlener en patiënt opnieuw aan het stuur: op weg naar goede zorg.’

Quintus Bosman

Contactapp moet niet een doel op zich worden

‘Daarom ben ik blij dat we als landelijke kennisorganisatie met onze expertise van digitale informatie-uitwisseling, onze internationale contacten en vanuit onze onafhankelijke rol hebben kunnen bijdragen. De mogelijk toekomstige app moet een maatschappelijk doel dienen, waar niemand aan hoeft te verdienen. Voor en door Nederland. Alleen zo kunnen we met elkaar werken aan duurzame oplossingen.’

Leonique Niessen
Leonique Niessen

Hoeveel IC-bedden hebben we nu?

‘Het is prachtig om te zien dat door deze samenwerking de webapplicaties zorg-capaciteit.nl, stichting-nice.nl en ziekenhuisbedchecker.nl zo snel meerwaarde konden bieden voor inzage in de beddencapaciteit en de cijfers over COVID-19-patiënten.’, aldus Gert Koelewijn

Gert Koelewijn

Iedereen is ‘van de e-health’

E-health is al een niet weg te denken onderdeel van de zorg dus zijn we niet allemaal ‘van de e-health’?

Britt van Lettow

Tijd voor een rentmeester AI in de zorg

AI in de zorg is hot, maar betrouwbare AI valt of staat met de kwaliteit van de medische data. En wie gaat daar over?

Henk Hutink

Ik ga op reis en ik neem mee … mijn patiëntsamenvatting?!

Roos Dalstra gaat op reis naar Spanje. Ze is graag voorbereid en bedenkt wat ze moet doen in het geval ze daar ongeplande zorg nodig heeft. In een fictieve toekomstschets speelt Roos Dalstra een belangrijke rol bij de informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals over de grens. Marianne Voogt behandelde dit onderwerp in haar masterscriptie en schreef er een bijbehorende blog over.

Elise Peters

Duivels data dilemma bij AI

Betere gezondheid door betere informatie, dat wil iedereen. Toch staan jij en ik voor een duivels data dilemma. Een dilemma waarvan je waarschijnlijk het bestaan nog niet wist. Waar heb ik het dan over?

Henk Hutink

E-health vraagt om vertrouwen en dat is een kostbaar goed

De E-healthweek 2019 was een mooie week, met veel initiatieven, voorbeelden en verhalen. Centraal stond verbinding en vertrouwen. Dat e-health leeft is gebleken. Bij de openingsmanifestatie van de zaten zeker 2.000 mensen in de zaal en er waren meer dan 280 activiteiten door het hele land. Iedereen wil gezamenlijk nadenken over de zorg van nu, morgen en de toekomst.

Britt van Lettow

Het nut van internationale onderdompeling

Verschillende landen hebben verschillende zorgsystemen en verschillende manieren van werken. De ene manier is niet noodzakelijkerwijs beter dan de andere manier, het is gewoon anders. Een internationale onderdompeling tijdens HIMSS19 opent je ogen.

Conchita Kleijweg

Dubbelzinnig, u of ik?

Heeft u er weleens bij stilgestaan dat de betekenis van door u gebruikte begrippen niet voor uw collegae hetzelfde is? In het dagelijks leven moeten we vaak lachen om spraakverwarring maar in de zorg kan spraak- of begripsverwarring tot ernstige situaties leiden. Een HALS-dilemma, en dat deel ik graag met u.

 

Pim Volkert

Samen beslissen in de spreekkamer vraagt om standaardisatie

Wat is voor mij de ‘beste’ behandeling? Stelt u zich eens voor, u heeft last van uw rug en er is een hernia gediagnosticeerd. U hoort van vrienden verschillende verhalen over ‘de beste behandelmethode’…

Henk Hutink

COPD-patiënt Petra gaat goed voorbereid op digitale zorgreis

Blog van Gert Koelewijn over hoe de informatiestandaard Ketenzorg en het programma MedMij elkaar kunnen versterken.

Gert Koelewijn

De toekomst van e-health

Als een echte ‘millennial’ gebruik ik Engelse woorden, terwijl ik Nederlands praat. Ik maak een ‘checklist’ met ‘to-do’s’ voor mijn onderzoek en praat met een ‘consultant’ over de mogelijke impact van ‘eHealth’. Wij zijn ons niet altijd bewust van de internationalisering in de Nederlandse taal, totdat wij buiten onze vissenkom gaan kijken en van een afstandje zien wat er eigenlijk gebeurt.

Henk Hutink

Hoogste tijd voor digitaal bereikbare huisartsen

Blog van Rosalie van Meer naar aanleiding van het beschikbaar stellen van het handboek: E-consult hoe regelen we dat? Het e-consult is in haar ogen een welkome uitbreiding van e-health-diensten die voor alle partijen winst gaat opleveren!

Marinka Fintelman

FwietFwiet, deze pil slik ik niet

Blog van Charlotte Schreuder over onlosmakelijke duo’s: de scheidsrechter en de videoref. De zorgverlener en de patiënt. Duo’s die samen verder komen dan alleen.

Britt van Lettow

Coolblue in de zorg

Dingen zijn zoals ze zijn, maar zorg kan beter door te redeneren vanuit VBHC. Mijn advies: zoek de disruptie op en ga met een kleine integrated practice unit hiermee aan de slag.

Henk Hutink

CMIO essentieel voor digitalisering in de zorg

die een brugfunctie kan vervullen tussen ICT en de gebruiker in de zorg een must … Blog van Elise Peters over ‘CMIO essentieel voor digitalisering in de zorg…

Elise Peters

Kwaliteitsregistraties behoeven aanpassing

‘Ziekenhuizen boycotten kwaliteitsregistraties’. IKNL en DICA liggen al jaren in de clinch, zo meldde Zorgvisie recentelijk. Zorgverzekeraars Nederland stuurde in december 2017 een brief naar de vaste Kamercommissie van VWS over de kwaliteitszorg in Nederland en SP-Kamerlid Nine Kooiman stelde in diezelfde maand vragen over het ‘terugkopen van gegevens van kwaliteitsregistraties door ziekenhuizen’. Dit is slechts een greep uit de berichten over knelpunten bij de kwaliteitsregistraties. Door deze kwesties dreigt het gevaar dat noodzakelijke veranderingen over het hoofd worden gezien.

Henk Hutink

Met blockchain alleen geen betere zorg

Gaat het nou nog wat worden met blockchain in de zorg… schreef een blog op zorgvisie.nl over blockchain in de zorg: ‘Ik kan geen toekomst voorspellen, maar het wordt hoe dan ook …

Henk Hutink

Grote meerderheid verpleegkundigen en verzorgenden positief over standaardisatie

Lisanne van der Molen

Een informatiestelsel voor en door de patiënt

Zo kunnen uitgevonden wielen overgenomen worden en kunnen we echt zeggen Nederland heeft een duurzaam informatiestelsel, vóór en dóór de participerende patiënt…

Marinka Fintelman

Eerlijke informatie over eHealth

Informatie over de (beoogde) voordelen van eHealth-diensten zoals online inzage is makkelijk te … Op die manier kunnen zorgverleners op een eerlijke manier de voor- en nadelen afwegen …

Marinka Fintelman

Blog: pilots gestart met Idensys bij een aantal zorgaanbieders

Geen expert beschikbaar.

De Ehealthweek: het is net carnaval!

DeE-health-weekis afgesloten en ik blik graag terug … Blog van Marinka de Jong over dedeE-health-week #ehw18 https://www.nictiz.nl/blog/de-ehealthweek-het-is-net-carnaval…

Marinka Fintelman

Het eConsult verdient een extra impuls

Dat is nodig als we het eConsult in 2017 samen een nieuwe impuls willen geven zodat de belofte van gemak en tijdsbesparing voor een grotere groep mensen de praktijk wordt …

Geen expert beschikbaar.

Het RDC als checklist voor projecten

Of je het RDC nu wilt gebruiken als kapstok voor toezicht binnen je organisatie of als checklist voor projecten, het RDC is een nuttig instrument bij veranderingen in …

Lisanne van der Molen

eHealth: handig of kwakzalverij?

Dat maakte de NHS vorige week … evaluatie van de kwaliteit bij eHealth.Handige links​ ​Uitzending Nieuwsuur over eHealth hype of zorgrevolutieGGD AppstoreDigitale Zorg GidsTrimbos …

Henk Hutink

Uitdaging: anders omgaan met zorginformatie

De grote uitdaging in de informatiearchitectuur ligt de komende tijd bij de vraag hoe we onze gebruikers (zorgverleners) anders laten omgaan met (zorg)informatie …

Fred Smeele

Zorginformatiebouwstenen: voorwaarde voor eenduidige zorginformatie

​Goede informatievoorziening in de zorg is een uitdaging. Die is in het zorgproces nodig tussen zorgverlener en patiënt én om de kwaliteit van zorg te meten (kwaliteitsregistraties). De actualiteit toont de urgentie.

Fred Smeele