Boek

Keurmerken, certificaten en kwaliteitsverklaringen in de zorg

Auteur(s)
Henk Hutink, en Liesbeth van Oostenbrugge
Soort publicatie
Boek
Uitgever(s)
Nictiz
Datum
16/01/2014
Bestand
​In de zorg- en zorg-ICT-branche streven steeds meer zorginstellingen en zorgverleners naar een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau van hun dienstverlening, producten en organisatie. Dit willen ze ook zichtbaar maken. Een kwaliteitsverklaring in de vorm van een keurmerk of certificaat geeft een instelling erkenning voor de kwaliteit van de geleverde zorg. De instelling kan zich hiermee onderscheiden. Voor cliënten, klanten en patiënten biedt een kwaliteitsverklaring houvast. Zij kunnen er vanuit gaan dat de kwaliteit van de erkende dienstverlening, het product of de organisatie gewaarborgd is. Het Kwaliteitsinstituut van het Zorginstituut Nederland en Nictiz hebben een gemeenschappelijk doel:, de kwaliteit van de in Nederland geleverde zorg te helpen verbeteren. Het Kwaliteitsinstituut richt zich hierbij op de zorg die door professionals of instellingen aan patiënten en cliënten wordt geleverd. De focus bij Nictiz ligt op ICT. Met deze verschillende invalshoeken is het boek 'Keurmerken, certificaten en kwaliteitsverklaringen in de zorg' ontstaan. In dit praktische overzicht dat samen met experts uit de gezondheidszorg is geschreven, zijn 75 kwaliteitsverklaringen van producten, diensten, instellingen en managementsystemen die er nu rond zorg en zorg-ICT te behalen zijn. Van elke kwaliteitsverklaring zijn de eisen, beoordeling, eigenaar en kosten in kaart gebracht.