​​Acht greenfields ofwel regio's namen deel aan het Nictiz-programma 'Weet jij wat je slikt?'. Het programma is in 2015 afgerond en was bedoeld voor patiënten om hun eigen medicatiedossier elektronisch aan te leggen, te registeren en te onderhouden. 

De greenfields nodigden afzonderlijk van elkaar hun patiënten uit deel te nemen aan een elektronisch patiëntendossier. Sommige greenfields maakten gebruik van een websiteportaal, andere van een applicatie.

Nictiz had over het geheel een faciliterende en monitorende rol en wilde graag inzicht in het belang en de behoefte (beleving) van de patiënt bij het hanteren en bijhouden van het elektronisch dossier van de patiënt.

Zeven van de acht greenfields waren online en samen goed voor circa 12.000 geincludeerde patiënten (telling eind november 2015) die zich registreerden en gebruik maakten van een eigen medicatiedossier.


                                                           

Congres Patiëntparticipatie & Medicatieveiligheid 'Weet jij wat je slikt?'

02-11-2015
0

Nictiz en de gastsprekers willen de opgedane ervaringen, resultaten en hun visie op patiëntparticipatie en het elektronisch medicatiedossier graag met u op 26 november 2015 delen.

2Comply levert Mijnmedicijncoach

16-06-2015
0

2Comply levert aan zo’n 250 apotheken in Nederland Mijnmedicijncoach, een patiëntenportaal dat zich richt op de bevordering van therapietrouw bij chronische medicatie. Mijnmedicijncoach verbindt de patiënt met de apotheek.

ApotheekZorg is online

03-06-2015
0

​De website mijn.apotheekzorg.nl is het patiëntportaal van ApotheekZorg BV. Met dit portaal krijgen patiënten toegang tot hun elektronische medicatiedossier en de mogelijkheid om online de medicatieverificatie uit te voeren.

Benu apotheek doet mee aan Nictiz-programma Weet wat je slikt

03-06-2015
0

​BENU Apotheek doet met zeven apotheken mee aan het Nictiz-Programma. Pharmeon, een software leverancier, heeft een medicatie app ontwikkeld. Met deze app kan de patiënt onder andere een overzicht van de actuele medicatie inzien.

Friese apotheken participeren in Nictiz-programma met een app

03-06-2015
0

Via een app kunnen patiënten van de drie Friese apotheken hun medicatiegegevens van verschillende apotheken in een app ophalen. De apotheek van het Antonius Ziekenhuis en Apotheek Sasburg in Sneek en de apotheekhoudende huisartsenpraktijk Makkum doen mee in het Nictiz-programma Patiëntparticipaite en Medicatie.

HagaZiekenhuis is online

03-06-2015
0

​De polytheek van het Hagaziekenhuis doet mee aan het Nictiz-programma Patiëntparticipatie en eHealth. Het Hageziekenhuis zet Zorgdoc in als patiëntportaal, waarmee patiënten online toegang krijgt tot hun medicatiedossier.

POEMA doet mee aan Nictiz-programma Patiëntparticipatie en Medicatieveiligheid

03-06-2015
0

​Expertisecentrum voor epilepsie Kempenhaeghe, patiëntenvereniging Epilepsie Vereniging Nederland (EVN), Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) en het Nationaal Epilepsie Fonds doen mee aan het Nictiz-programma Patiëntparticipatie en Medicatieveiligheid.

Zelfstandige apotheken

03-06-2015
0

Een aantal zelfstandige apotheken verspreid over het land doen in samenwerking met softwareleverancier Pharmeon mee aan het Nictiz-Programma ‘Weet jij wat je slikt?’. De apotheken testen een unieke combinatie van patiëntportaal en app.

reacties