news photo
03-06-2015
0

​De website mijn.apotheekzorg.nl is het patiëntportaal van ApotheekZorg BV. Met dit portaal krijgen patiënten toegang tot hun elektronische medicatiedossier en de mogelijkheid om online de medicatieverificatie uit te voeren. Hierdoor zijn patiënten in staat om te controleren of hun medicatiedossier volledig en juist is.

Daarnaast kunnen zij ook aangeven of ze een geneesmiddel niet meer gebruiken en of de dosering gewijzigd is. De patiënt kan vastleggen welke bijwerkingen hij ervaart.

Medicatieveiligheid

ApotheekZorg checkt de updates op medicatieveiligheid en legt dit vast in het apothekersinformatiesysteem (AIS). ApotheekZorg geeft eventuele bevindingen door aan de apotheek die de andere reguliere medicijnen aan de patiënt verstrekt. Andere zorgverleners, zoals de openbare apotheken waar de patiënt voor reguliere medicijnen komt, kunnen het actuele overzicht opvragen en zijn zo altijd op de hoogte van de actuele situatie.

Wie is ApotheekZorg?

ApotheekZorg BV is een landelijke full pharmacy service provider die hoogspecialistische medicatie verstrekt. Deze geneesmiddelen zijn specialistisch omdat ze niet in openbare apotheken verkrijgbaar zijn. Contact met patiënten verloopt telefonisch, elektronisch of via de ApotheekZorg verpleegkundige.


reacties