news photo
03-06-2015
0

​Expertisecentrum voor epilepsie Kempenhaeghe, patiëntenvereniging Epilepsie Vereniging Nederland (EVN), Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) en het Nationaal Epilepsie Fonds doen mee aan het Nictiz-programma Patiëntparticipatie en Medicatieveiligheid. Zij doen dit met ReLifE.

ReLifE is een digitaal platform waarop persoonlijke gezondheidsdossiers (PGD’s) gehost worden. ReLifE is zowel via een browser of via een mobiel apparaat te benaderen.

Dagboek

Via ReLifE registreren epilepsiepatiënten hun medicatie-inname, effectiviteit, bijwerkingen, epileptische aanvallen, activiteiten en hun algemeen welbevinden in dagboekvorm. Deze informatie delen zij met de neuroloog, die hiervoor expliciet toestemming heeft van de patiënt. Door het dagelijks doorgeven van data worden patronen zichtbaar. Dit geeft de behandelend neuroloog meer inzicht in de effectiviteit van het geneesmiddel en zorgt ervoor dat de neuroloog de behandeling voor de patiënt kan optimaliseren.

EVN

De Epilepsie Vereniging Nederland is de landelijke patiëntenbelangenorganisatie van en voor mensen met epilepsie en hun direct betrokkenen.

Epilepsie

Verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met epilepsie en hun direct betrokkenen op medisch, psychologisch en sociaal-maatschappelijk terrein. Eigenlijk op alle levensgebieden, daar waar epilepsie van invloed is.


reacties