​Op 13 december organiseerden het NIVEL en Nictiz een workshop waarin werd nagedacht over de eHealth-monitor 2017. Wat halen lezers uit de eHealth-monitor en waarover missen ze nog informatie. Daarnaast werd nagedacht over hoe eHealth zich in de toekomst mogelijk zal ontwikkelen.

Thema's

De deelnemers van de workshop waren tevreden over de huidige thema’s die in de hoofdstukken worden belicht; deze dekken volgens hen goed de lading van wat er in de wereld van eHealth speelt. De monitor wordt vaak als spiegel of benchmark gebruikt. De monitor geeft goed weer wat er al mogelijk is, zodat het wiel niet opnieuw hoeft te worden uitgevonden. Hij laat zien waar de kansen (kansrijke toepassingen) liggen. Tegelijk geeft de monitor een besef van de complexiteit van innovatie en de traagheid waarmee dit gepaard kan gaan. Vooral de aanbevelingen worden als positief ervaren. Tot slot wordt de monitor gebruikt als bron van informatie om eigen projectvoorstellen te onderbouwen binnen organisaties en als ondersteunend lesmateriaal in het onderwijs.

Nieuwe ideeën

Natuurlijk zijn er ook zaken waar de aanwezigen meer informatie zouden willen hebben. Er is behoefte aan meer handreikingen en tips voor implementatie: mogelijk zou de monitor nog meer dan nu kunnen ingaan op hoe de implementatie gaat bij zorgverleners en zorggebruikers, wat belemmeringen of positieve ervaringen zijn? Deelnemers aan de workshop wilden graag meer voorbeelden van good practices, maar ook voorbeelden van eHealth-initiatieven die ‘gesneuveld zijn’, om hier lering uit te trekken. En verder blijven de vraagstukken rondom financiën of business cases een terugkerend thema voor de deelnemers.

Een belangrijk thema voor de aanwezigen is dat van geïntegreerde zorg: een patiënt bevindt zich vaak in een netwerk van zorgverleners, waarbij de vraag is hoe goed de zorg wordt afgestemd tussen deze zorgverleners en of en hoe eHealth daarbij helpt. Ook andere zaken werden genoemd. Welke rol speelt eHealth bijvoorbeeld in het onderwijs? Tot slot werden ideeën voor nieuwe te onderzoeken groepen geopperd: thuiszorg, wijkzorg, paramedici, medisch diagnostische centra, etc.

Het NIVEL en Nictiz hebben tijdens de workshop veel inspiratie opgedaan voor mogelijk te leggen accenten in 2017 en waren blij met het enthousiasme van de deelnemers. 


reacties