​​​Steeds meer zorgorganisaties willen de mogelijkheden van eHealth benutten. Toch blijkt het succesvol implementeren van eHealth-diensten zoals online inzage of een eConsult lastig. Zorgorganisaties staan hierbij voor dezelfde uitdagingen en worstelen met veelal dezelfde vragen. Het programma Patiëntparticipatie en eHealth versnelt de beweging naar meer patiëntparticipatie bij en door eHealth. We zorgen voor kennisdeling en –opbouw tussen eHealth-initiatieven, zodat we de meerwaarde van eHealth ook daadwerkelijk realiseren.

Speerpunten

Het programma patiëntparticipatie en eHealth bestaat momenteel uit de volgende projecten: ​

​​​​​​

Afgeronde projecten

Medicatieveiligheid.png

reacties