​Onze missie? Patiënten in staat stellen zelf een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van hun zorg. Door het gebruik van eHealth-diensten kunnen patiënten hun gezondheid verbeteren en beter regie voeren. Dit kan alleen als eHealth-programma's en projecten erin slagen eHealth te integreren in de zorg en te laten aansluiten op de wensen, behoeften en routines van patiënten.  

eHealth brengt gezondheidszorg dichter bij het dagelijks leven van patiënten. Steeds meer zorgorganisaties willen die mogelijkheden van eHealth benutten. Toch blijkt het succesvol implementeren van eHealth-diensten zoals on​line inzage of een e-consult lastig. Zorgorganisaties staan hierbij voor dezelfde uitdagingen en worstelen met veelal dezelfde vragen.  

​Het programma Patiëntparticipatie en eHealth versnelt de beweging naar meer patiëntparticipatie bij en door eHealth. We zorgen voor kennisdeling en –opbouw tussen eHealth-initiatieven. We pleiten daarbij voor het betrekken van patiënten bij alle fases van de ontwikkeling en invoering van eHealth. Door het benutten van de ervaringsdeskundigheid van patiënten krijgt eHealth daadwerkelijk meerwaarde. 

Speerpunten

Het programma patiëntparticipatie en eHealth bestaat momenteel uit de volgende projecten:​​

​​​​​​
​​​​​

Afgeronde projecten


reacties