​Het eConsult is een veelbelovende eHealth-dienst. Toch blijft het gebruik van eConsulten bij de huisarts achter. Waarom is dit het geval? Wanneer en hoe krijgt het eConsult meerwaarde ten opzichte van een bezoek aan de huisartsenpraktijk? Wat is ervoor nodig om te zorgen dat patiënten en zorgverleners hier enthousiast gebruik van gaan maken?

Kennismagazine ​​

In dit online kennismagazine delen we alle ins en outs over het eConsult bij de huisarts, waaronder:

De komende tijd gaan wij op zoek naar partijen die gezamenlijk uitvoering willen geven aan een 'actie-agenda eConsult'.

Contact

Wilt u meer informatie of heeft u nuttige ervaringen, inzichten of adviezen die u wilt delen over het eConsult bij de huisarts? Wilt u meedoen met de actie-agenda? Laat het ons graag weten via patientparticipatie@nictiz.nl.

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe publicaties over patiëntparticipatie en eHealth? En wilt u als een van de eersten uitgenodigd worden voor onze themabijeenkomsten? ​Meld u dan direct aan bij het platform Patiënt & eHealth​.


reacties