Donderdag 11 mei 2017 | 16.00 uur - 21.00 uur

​​​​​​

15.30 uur

Inloop

16.00 uur

Introductie door dagvoorzitter Quintus Bosman (Nictiz)

16.15 uur

Hoe krijgt eHealth waarde voor patiënt én zorgverlener? – Judith van de Meerakker (Stichting Noonan Syndroom)

Met de inzet van eHealth kunnen patiënten beter participeren in hun eigen zorgproces. Vanuit haar eigen ervaring vertelt Judith hoe dit van invloed is op de kwaliteit van haar leven. Ze geeft daarin ook haar visie op de meerwaarde van eHealth voor zorgverleners. 

16.45 uur

Wanneer werk je als zorgverlener patiëntgericht?  - Dr. Bettine Pluut (Nictiz)

Wat is patiëntgerichte zorg? En welke vorm van digitale zorg past daarbij? Het antwoord op die vragen hangt af van hoe je kijkt naar de rolverdeling tussen zorgverlener en patiënt. Bettine Pluut laat de dominante opvattingen over patiëntgerichte zorg zien zoals beschreven in haar proefschrift. Zij daagt u uit kritisch na te denken over de manier waarop u digitale zorg wilt verlenen én ontvangen. ​

17.15 uur

Digitale tijdwinst -  Dr. Isar Wulffaerts, waarnemend huisarts

Met zijn Kritiekogram laat Isar Wulffaerts zien dat de 10 minuten die de huisarts heeft voor een consult, vaak onvoldoende zijn om goede en zorgvuldige zorg te leveren. De druk van die 10 minuten geeft stress en staat een goed gesprek en goede gezamenlijke besluitvorming in de weg. De inzet van eHealth is volgens Isar één van de manieren om de kwaliteit van de huisartsenzorg te verbeteren. Zo kan de betrokkenheid van de patiënt worden vergroot en de huisarts weer echte zorg leveren.

17.45 uur

Pauze

18.30 uur

Het doen van een spreekuur wordt weer een feest!- Dr. René B. van Dijk, Cardioloog (Cavari Clinics)

Een medisch specialist baseert zijn beslissingen op informatie uit verschillende bronnen. Zonder voldoende informatie kan een arts meestal niet de juiste beslissingen nemen. De patiënt wordt als informatiebron vaak nog onvoldoende benut, terwijl zij degene zijn die dagelijks met hun aandoening of klachten te maken hebben. Met een handige tool is het mogelijk dat patiënten voorafgaand aan een consult informatie aan hun zorgverlener sturen. Door deze informatie slim zichtbaar te maken, wordt het voor de specialist gemakkelijk deze informatie tot zich te nemen en hiermee beter aan te sluiten bij de wereld van de patiënt.

19.00 uur

Interactieve deelsessies

In elke deelsessie deelt een zorgverlener zijn ervaring met een specifieke eHealth-dienst. Naast een uitleg van hoe het in de praktijk werkt, wordt ook ingegaan op vragen als: Hoe gebruik je het? Voor wie is het geschikt? Wat zijn de do’s en dont’s? 

U heeft de keuze uit:

 • eConsult – Hanneke Smits-Pelser (Julius Centrum)  

  Het eConsult lijkt een laagdrempelige eHealth-dienst die gemakkelijk in te zetten is. In de praktijk blijkt het gebruik nog niet zo groot, terwijl patiënten aangeven dat ze graag gebruik maken van deze dienst. Smits vertelt over haar ervaring met het eConsult en hoe dit onderdeel van haar dienstverlening is geworden. Zij laat daarbij niet onbelicht welke hobbels zij tegenkwam. Ze geeft een demonstratie van het gebruik van de eConsult-applicatie en geeft antwoord op praktische vragen als: Voor wie is het eConsult geschikt? Voor welke vragen is eConsult geschikt? En: Is er sprake van overvragen van patiënten?

 • Online inzage - Janneke Tekstra, reumatoloog (UMC Utrecht)

  Alle patiënten van het UMC Utrecht kunnen sinds maart 2015 in het patiëntenportaal online onder andere hun dossier inzien. Janneke vertelt over haar ervaringen daarmee van de afgelopen 2 jaar. Hoe veranderde haar werk, waar liep ze tegen aan, hoe hebben ze dat opgelost en waarom vindt zij dat online inzage voor alle patiënten in elk ziekenhuis een goede zaak is.

 • PGO/zelfzorgplatform – Simone van der Sluijs, longverpleegkundige (St. Franciscus Gasthuis)

  Het gezamenlijk gebruik van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) of zelfzorgplatform heeft voor zowel patiënten als voor zorgverleners een grote meerwaarde. Patiënten dragen met het invullen van hun eigen meetgegevens actief bij aan de zorg en hun gezondheid. Door het lezen van de verslagen van de verschillende zorgverleners worden zij betere gesprekspartners. Het consult krijgt meer inhoud en kan beter worden voorbereid. Doordat vragen ook via een eConsult gesteld kunnen worden, komen patiënten minder vaak tussendoor op de poli. Simone laat zien hoe het zelfzorgplatform in haar werk geïntegreerd is.​

 • Beeldbellen   Dick van Gerwen, dermatoloog (Bravis Ziekenhuis)

  ​Dermatoloog van Gerwen was nauw betrokken bij de ontwikkeling van Webcamconsult en maakt hiervan gebruik in zijn dagelijkse praktijk voor vervolgconsulten. Hij vertelt hoe hij het beeldbellen ingepast heeft in zijn poli en geeft daarbij ook aan welke hobbels hij tegenkwam. Hij geeft een demonstratie van het gebruik van de applicatie en geeft antwoord op praktische vragen als: Voor wie is beeldbellen geschikt? Voor welke vragen is beeldbellen geschikt? Is er sprake van oneigenlijk gebruik?

20.00 uur

Afsluitende paneldiscussie met sprekers

Door een discussie over stellingen krijgt u inzicht in kansen en uitdagingen van eHealth en ontvangt u praktische adviezen over de manier waarop u eHealth waardevol kunt laten zijn voor patiënt én zorgverlener.

20.30 uur

Afsluiting en borrel


Meld je aan voor deze bijeenkomst via het online aanmeldformulier​.

Meer informatie over de bijeenkomst lees je in het nieuws​​bericht​.


reacties