​​​Op dit moment werken we aan de invulling van dit speerpunt. Net als alle andere bijeenkomsten kenmerkt 'Samen bouwen aan dossiers' zich ook door de praktische insteek. Sprekers delen hun ervaringen met de invoering van en het werken met eHealth. We kunnen al wel melden dat we begin volgend jaar met MedMij een bijeenkomst organiseren. 

Uw suggesties zijn welkom

Vanzelfsprekend zijn wij blij met suggesties die de bijeenkomsten nóg waardevoller maken. Kent u een spreker waarvan u denkt dat hij/zij een goede bijdrage kan leveren aan 'Samen bouwen aan dossiers'? Of misschien heeft u een ervaring of een inzicht dat u wilt delen? Het kan natuurlijk ook zijn dat u een vraag heeft, die u graag beantwoord zou willen zien. Wij nodigen u van harte uit ​​om suggesties of vragen te mailen naar patientparticipatie@nictiz.nl​.