​​Het program​ma Patiënt​participatie en eHealth helpt projectleiders, patiënten, zorgverleners en andere professionals die bezig zijn met de implementatie van eHealth-diensten voor patiënten.

  • ​​We adviseren organisaties en programma’s over de veranderkundige uitdaging van patiëntparticipatie door eHealth en verzorgen hierover presentaties en workshops.
  • We zetten ervaringsdeskundigen, zoals leden van het Patiënt Expertise Team van Stichting Ikone​ in om het perspectief van gebruikers (patiënten) een nadrukkelijke plek te geven bij de ontwikkeling van standaarden, publicaties en evenementen.
  • Vanuit het platform Patiënt & eHealth zorgen we ervoor dat kennis over, en ervaringen met, de invoering van eHealth worden gedeeld, zodat projectleiders, patiënten, zorgverleners en andere betrokkenen van elkaar leren.​
  • We dragen bij aan standaardisatie van persoonlijke gezondheidsomgevingen, mede dankzij de nauwe samenwerking met het programma MedMij​.
  • We organiseren themabijeenkomsten waar steeds een ander aspect van patiëntparticipatie en eHealth centraal staat. Alle bijeenkomsten kenmerken zich door de praktische insteek. Sprekers delen hun ervaringen met de invoering van en het werken met eHealth. Op deze manier ontstaan toepasbare inzichten met betrekking tot het succesvol benutten van eHealth voor en met patiënten. 

Neem voor meer informatie over het programma Patiëntparticipatie en eHealth, of voor deelname aan het platform Patiënt & eHealth, contact op met Bettine Pluut, programmamanager Patiëntparticipatie en eHealth.​


reacties