​Dankzij eHealth kunnen patiënten de zorg die zij nodig hebben beter inpassen in hun dagelijks leven. Maar wat betekent dit voor zorgverleners? Een van de aanbevelingen uit de eHealth-monitor 2016 is dat zorgverleners patiënten actiever moeten stimuleren om online diensten te gebruiken. Waarom zou een zorgverlener die moeite doen? Welke meerwaarde heeft eHealth voor de manier waarop zorgverleners goede zorg leveren? En hoe kan een programma- of projectleider zorgverleners motiveren tot het gebruik van eHealth-diensten? ​

Verslag bijeenkomst

Op 11 mei organiseerden we de bijeenkomst Patiënt en zorgverlener: partners in eHealth. Tijdens deze bijeenkomst kregen zorgverleners praktische handvatten aangereikt om draagvlak voor eHealth te vergroten in de eigen praktijk. Patiënten gaven aan wat voor hun prettig werkt. ​Lees het verslag van deze interactieve en levendige bijeenkomst. Binnenkort publiceren we de ins en outs over partners in eHealth in het digitale kennismagazin​e, inclusief de presentaties van de zorgverleners en patiënten.

Training van zorgverleners

Momenteel zijn wij in overleg over de ontwikkeling van een training/college Patientparticipatie en eHealth voor (toekomstig) zorgverleners. Heeft u hiervoor ideeën of bent u hierin als opleider geïnteresseerd? Laat het ons weten. 

​Contact

Wilt u meer informatie of heeft u nuttige ervaringen, inzichten of adviezen die u wilt delen over de meerwaarde van eHealth voor zorgverleners en patiënten? Laat het ons graag weten via patientparticipatie@nictiz.nl.

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe publicaties over patiëntparticipatie en eHealth? En wilt u als een van de eersten uitgenodigd worden voor onze themabijeenkomsten? Meld u dan direct aan bij het platform Patiënt & eHealth.


reacties