Steeds meer zorgorganisaties willen de mogelijkheden van eHealth benutten. Toch blijkt het succesvol implementeren van eHealth-diensten zoals online inzage of een eConsult lastig. Zorgorganisaties staan hierbij voor dezelfde uitdagingen en worstelen met veelal dezelfde vragen. 

Het programma Patiëntparticipatie en eHealth helpt projectleiders, patiënten, zorgverleners en andere professionals die bezig zijn met de implementatie van eHealth-diensten voor patiënten.

  • Vanuit het platform Patiënt & eHealth zorgen we ervoor dat kennis over, en ervaringen met, de invoering van eHealth worden gedeeld, zodat projectleiders, patiënten, zorgverleners en andere betrokkenen van elkaar leren.
  • We zetten het ervaringsdeskundigen, zoals leden van het Patiënt Expertise Team van Stichting Ikone​ in om het perspectief van gebruikers (patiënten) een nadrukkelijke plek te geven bij de ontwikkeling van standaarden, publicaties en evenementen.
  • We dragen bij aan standaardisatie van persoonlijke gezondheidsomgevingen, mede dankzij de nauwe samenwerking met het programma MedMij.
  • We adviseren organisaties en programma’s over de veranderkundige uitdaging van patiëntparticipatie door eHealth en verzorgen hierover presentaties en workshops.
  • We publiceren kennismagazines, whitepapers en andere kennisproducten die partijen helpen bij de invoering van eHealth-diensten.

In onze digitale kennismagazines bundelen we ervaringskennis, adviezen en publicaties. In elk kennismagazine staat een andere uitdaging rond de invoering van eHealth voor patiënten centraal – met patiëntparticipatie als doorlopend thema. Ook organiseren we themabijeenkomsten. Bekijk het overzicht met themabijeenkomsten

Thema’s voor 2017


​​​eConsult bij de huisarts.png​​​Gebruiksvriendelijkheid.pngOnline Inzage.png
Zorgverlener.pngEthiek.pngGezondheidsdossiers.png

Neem voor meer informatie over het programma patiëntparticipatie en eHealth, of voor deelname aan het platform Patiënt en eHealth, contact op met Bettine Pluut programmamanager Patiëntparticipatie en eHealth.​


reacties