​​​​​​​​​​​eHealth maakt het regelen van zorgzaken een stuk makkelijker en geeft mensen meer regie over hun eigen gezondheid. eHealth biedt daarmee nieuwe en belangrijke kansen voor patiëntparticipatie.

Steeds meer zorgorganisaties zijn bezig met de invoering van eHealth en willen de mogelijkheden ervan benutten. Toch blijkt het in de praktijk lastig om eHealth-diensten als inzage in het dossier of een consult op afstand succesvol te implementeren. Zorgorganisaties staan hierbij voor dezelfde vragen en uitdagingen. Hoe maak je diensten gebruiksvriendelijk en waardevol voor patiënten en zorgverleners, zodat ze ook daadwerkelijk gebruikt worden? Hoe zorg je dat eHealth een logisch onderdeel van de zorg wordt? Hoe gaan we om met financierings- en beveiligingsvraagstukken?


Het programma Patiëntparticipatie helpt projectleiders, patiënten en zorgverleners die, ieder vanuit hun eigen rol, bezig zijn met de implementatie van eHealth-diensten voor patiënten:

  • Vanuit het platform Patiënt & eHealth zorgen we ervoor dat kennis over, en ervaringen met, de invoering van eHealth worden gedeeld, zodat projectleiders, patiënten, zorgverleners en andere betrokkenen van elkaar leren.
  • We zetten het Patiënt Expertise Team van Stichting Ikone in om het perspectief van eindgebruikers (patiënten) een nadrukkelijke plek te geven bij de ontwikkeling van standaarden, publicaties en de inhoudelijke bijdrage aan evenementen.
  • We dragen bij aan standaardisatie van persoonlijke gezondheidsomgevingen, mede dankzij de nauwe samenwerking met het programma Medmij.
  • We adviseren organisaties en programma’s over de veranderkundige uitdaging van patiëntparticipatie door eHealth en verzorgen hierover presentaties en workshops.
  • We publiceren handreikingen, whitepapers en andere kennisproducten die partijen helpen bij de invoering van eHealth-diensten.

Neem voor meer informatie over patiëntparticipatie en eHealth, of voor deelname aan het platform patiënt en eHealth contact op met Marinka de Jong.


reacties