​Nieuwe technologische mogelijkheden en de veranderende verhoudingen tussen bijvoorbeeld patiënten en zorgverleners brengen ethische vragen met zich mee. Welke ethische vragen komt u tegen bij de ontwikkeling en invoering van eHealth-diensten? Hoe gaat u hiermee om? 

Bijeenkomst

Op 28 september organiseren we de bijeenkomst 'de ethiek van eHealth in de spotlight'. Tijdens deze bijeenkomst wordt de ethische kant van het gebruik en de inzet van eHealth van diverse kanten belicht. Meer informatie over de bijeenkomst, het programma en de mogelijkheid tot aanmelden leest u medio mei op onze website.

Denk en doe mee

Wij zijn momenteel diverse activiteiten aan het opstarten omtrent dit thema. Wij staan daarbij open voor samenwerkingspartners en ideeën voor bijeenkomsten en publicaties. Neem dus vooral contact met ons op via patientparticipatie@nictiz.nl.

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe publicaties over patiëntparticipatie en eHealth? En wilt u als een van de eersten uitgenodigd worden voor onze themabijeenkomsten? Meld u dan direct aan bij het platform Patiënt & eHealth​.


reacties