​​​​​​​​​​Het delen van ervaringen, kennis en inzichten over en met de invoering van eHealth in zorgorganisaties, dat is het doel van het platform Patiënt & eHealth.

Platformbijeenkomsten

Het platform bestaat uit een grote groep professionals, die werken bij meer dan 100 organisaties in onder andere de cure, care, GGZ, patiëntvertegenwoordiging, zorg-ICT en wetenschap. De leden komen samen rond concrete thema’s, zoals de veranderkundige uitdagingen bij de invoering van specifieke eHealth-diensten als online inzage, beeldbellen en een digitale afsprakenmodule. Zo leren we van elkaars ervaringen met de uiteenlopende aspecten van eHealth en zorgen we dat opgedane inzichten worden benut bij huidige en toekomstige projecten. Bekijk hier het overzicht van de voor 2017 geplande platformbijeenkomsten​

Werkgroepen

Als lid van het platform Patiënt & eHealth kun je deelnemen aan een werkgroep. Hierin werk je samen op een concreet onderwerp aan een product of publicatie die inzicht geeft in het waarom, wat en hoe van patiëntparticipatie en eHealth. De werkgroepleden doen dit op vrijwillige basis. Nictiz faciliteert de werkgroepen door het leveren van projectondersteuning, door het bieden van een digitale werkomgeving, door advisering, en door de externe communicatie te faciliteren. Heb je suggesties voor een concreet project dat je graag met leden van het platform wil starten? Laat het ons weten!

Benieuwd naar eerdere publicaties? Een overzicht van producten van het platform Patiënt & eHealth vindt u hier.

Aanmelden​

Aanmelden voor het platform kan via dit online aanmeldformulier. Als lid van het platform nodigen we je uit voor platformbijeenkomsten en houden wij je op de hoogte van de laatste publicaties. Ook krijg je toegang tot de digitale werkomgeving van het platform, waar je in contact komt met andere leden van het platform en onderwerpen kunt agenderen en bediscussiëren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marinka de Jong​.


reacties