Expert

Aisha Sie

Informatieanalist
Sie@nictiz.nl

Aisha Sie is arts (niet praktiserend) en informatieanalist bij Nictiz. Zij slaat de brug tussen enerzijds zorgprofessionals en anderzijds technici. Aisha is onderdeel van het Zib-centrum voor de ontwikkeling en het beheer van de landelijke zorginformatiebouwstenen (zibs) gericht op zorg-brede standaardisatie. Daarnaast ontwikkelt zij informatiestandaarden specifiek voor de langdurige zorg en GGZ. Hierbij ondersteunt zij ook de programma’s InZicht (VIPP langdurige zorg) en VIPP GGZ.

Publicaties