Expert

Bas Koolschijn is teamlead Informatieanalyse bij Nictiz. Dit team richt zich op de functionele specificaties bij de ontwikkeling en het beheer van informatiestandaarden. Bas is tevens voorzitter van de community van Standaardisatie van het Informatieberaad Zorg en als lead Informatieanalist betrokken bij MedMij. Vanuit zijn ruime ervaring in informatievoorziening en -analyse en informatisering benadert hij informatie-uitwisseling in de zorg vanuit verschillende invalshoeken.

Publicaties