Expert

Britt van Lettow

medical psychologist, M.P.H

Britt van Lettow is adviseur bij Nictiz. Zij adviseert over en werkt aan standaardisatie van uitkomstgerichte zorg en acute zorg. Verder adviseert ze over digitale zorg en informatie-uitwisseling. Britt is voormalig programmamanager Patiëntparticipatie & eHealth en werkte aan de jaarlijkse eHealth-monitor.

Publicaties

Niet alleen de medische gegevens zijn belangrijk voor zorgverleners
Actielijst maak het e-consult een succes
Poster maak het e-consult een succes
Cliëntparticipatie bij innovatie in de GGZ
Rapportage e-healthweek 2019
Iedereen is ‘van de e-health’
E-health, wat is dat?
E-health vraagt om vertrouwen en dat is een kostbaar goed
Checklist online inzage, hoe regelen we dat?!
FwietFwiet, deze pil slik ik niet
Handboek online inzage hoe regelen we dat?
Poster Online inzage hoe regelen we dat?!
Jaaroverzicht 2017 Patiëntparticipatie en eHealth
Factsheet Elektronische gegevensuitwisseling
Whitepaper het gebruik van patiëntportalen
Integration of personal health records in the information processes of general practices
Factsheet e-consult
Hoe maken we online inzage tot een succes?
Verslag Patiënt en zorgverlener: partners in eHealth 11 mei 2017
Verslag patiënt en zorgverlener: partners in eHealth 11 mei 2017
Digitale vaardigheden zijn voor zorgprofessionals onmisbaar
English summary of eHealth monitor 2016, more than technology
Infographic eHealth-monitor 2016 English
Meer dan techniek, eHealth-monitor 2016
Meer dan techniek, eHealth-monitor 2016 -Infographic
Meer dan techniek, eHealth-monitor 2016 – Tabellenbijlage
Tussenrapportage eHealth-doelstellingen 2016
Infographic eHealth doelstellingen 2016
Rapport eHealth, de apotheker is er klaar voor
Infographic: eHealth, de apotheker is er klaar voor
“Een deur naar de rest van de wereld”
Een wegwijzer naar informatiebronnen voor zorg op afstand en domotica
Hoe betrek ik patiënten bij de ontwikkeling van eHealth diensten?
Hoe betrek ik patiënten bij de ontwikkeling van eHealth diensten?